Paskaita apie Vydūną Sovetske (Tilžėje)

VYDŪNAS ČIA IR DABAR

 

 

Gruodžio 10 d. Sovetske lankėsi Vydūno draugijos garbės pirmininkas prof. Vaclovas Bagdonavičius iš Vilniaus. Jo paskaita „Vydūnas čia ir dabar“ vainikavo konsulato 2012 m. organizuotų renginių ciklą „Kaip skamba Vydūno kanklės mūsų širdyse“. Sovetsko Muzikos mokyklos koncertų salėje gausiai susirinkusius tautiečius ir miesto inteligentijos atstovus profesorius supažindino su filosofo, pedagogo ir bendruomenininko Vilhelmo Storostos-Vydūno gyvenimo ir kūrybos fenomenu. Susitikime dalyvavo Sovetsko Kultūros, jaunimo politikos ir turizmo valdybos viršininkė A. P. Jankauskaitė .

Dr. Vacys Bagdonavičius Sovetske vykusiame renginyje

 

Konsulė Liuda Kleimionova dėkodama prof. V. Bagdonavičiui už įdomią akademinę paskaitą, pastebėjo vietos visuomenės augantį susidomėjimą Vydūno kūryba, informavo, kad Konsulato pastangomis šiais metais buvo suremontuotos Vydūnui skirtos ekspozicijos patalpos „Brigantinos“ kultūros ir poilsio centre, pasidžiaugė, kad Sovetsko m. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Dr. Vaclovui Bagdonavičiui – 70 metų

 

Algirdas ŽEMAITAITIS, Vilnius

2011 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13) įvyko Vydūno draugijos renginys, skirtas 23-ejų metų veiklos apžvalgai ir jos garbės pirmininko dr. Vaclovo Bagdonavičiaus 70-mečiui.

Gausūs renginio dalyviai apžiūrėjo Jubiliato surengtą parodėlę – Vydūno palaidojimo ir perlaidojimo nuotraukas, dokumentus, laikraščius bei draugijos perspausdintas Vydūno knygas, kai kurias buvo galima ir įsigyti. Kitoje salėje sugiedojus draugijos himną „Lietuvių giesmė“ (žodžiai Vydūno, muzika Karlo Janzo), ilgametis jos pirmininkas V. Bagdonavičius savo pranešime „23–eji metai Vydūno išminties šviesoje“ trumpai apžvelgė nuveiktus darbus. Primindamas labiausiai draugijos veiklos prasmę atspindinčias akcijas – Vydūno palaikų perlaidojimą bei Vydūno „Mūsų uždavinio“ naujo leidimo išdalinimą Prezidentei, Premjerui, Seimo ir Vyriausybės nariams, Kovo 11-osios akto signatarams, pranešėjas akcentavo mąstytojo idėjų aktualumą dabarčiai ir būtinumą tą aktualumą priminti tautai bei valstybės valdymo svertus turintiems. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Vydūno draugijos stovykla Bitėnuose

 

2012-08-05, sekmadienis – atvykimas ir įsikūrimas.

2012-08-06, pirmadienis:

 

1. Stovyklos atidarymas.

2. Seminaras Vydūnas ir joga:

Paskaita Vydūnas ir joga – Tomas Stanikas.

Jogos pradmenys (praktiniai užsiėmimai) – Audrius Daukša.

 

2012-08-07, antradienis – Seminaras-pokalbiai Vydūniškoji Dievoieška ir gyvasis tikėjimas:

 

1. Gyvoji Vydūno tikyba – Tomas Stanikas.

2. Sąmonė ir sąmoningumas – Juozas Šidiškis.

3. Dievo ieškojimas ir Jo patyra Vydūno dramose bei apysakose – Rima Palijanskaitė.

 

 

2012-08-08, trečiadienis – seminaras-pokalbiai Vydūnas ir vokiečių kultūra:

 

 1. Vydūnas ir vokiečių kultūra – dr. Vacys Bagdonavičius.

2. Vydūnas ir Nyčė – Tomas Stanikas.

3. Vokiečių literatūra ir grožinė Vydūno kūryba – Rima Palijanskaitė. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Draugijos suvažiavimas

Vydūno draugijos nariams

Primename, jog Vydūno draugijos tarybos nutarimu 2012 m. rugpjūčio 11 d. 11 val. kviečiamas septintasis Draugijos suvažiavimas, kurio metu numatomas naujų Draugijos įstatų priėmimas. Suvažiavimo vieta – Bitėnai (Pagėgių savivaldybė).

Naudodamasi dabartiniuose Draugijos įstatuose užfiksuota jai suteikta teise, Draugijos taryba nustatė tokią delegatų atstovavimo kvotą: penkiems Draugijos nariams atstovauja vienas delegatas. Pagal šią kvotą 110 narius apimančią Draugiją atstovauti galės 21 delegatas. Suvažiavimo nutarimai bus teisėti, jei jame dalyvaus ne mažiau kaip du trečdaliai šių delegatų. Delegatų mandatai bus tvirtinami suvažiavimo metu.

Numatoma tokia suvažiavimo darbų tvarka:

1. Suvažiavimo delegatų mandatų patvirtinimas.

2. Naujų Draugijos įstatų svarstymas ir priėmimas. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Vokietijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Friedrich-Wilhelm Nehl – apie Vydūną

 

Vokietijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Friedrich-Wilhelm Nehl:

Stebiuosi, kad Vydūnas tiek pranoko savo laikmetį!

 

2011 m. lapkričio mėn.18 dienos vakarą Vydūno draugija galėtų pavadinti Lietuvos ir Vokietijos kultūrinės bendrystės švente. Jo svečiai – berlynietis žurnalistas Leonas Stepanauskas ir Vokietijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Friedrich-Wilhelm Nehl. Čia pateikiame jo pasakojimą, kuris Vydūno draugijos narius labai pradžiugino. Bendrauti, kalbos barjerą įveikti padėjo Irena Tumavičiūtė.


Leonas Stepanauskas ir Vokietijos Ambasados sekretorius Friedrich-Wilhelm Nehl.
Nuotraukoje: Leonas Stepanauskas ir Vokietijos Ambasados
pirmasis sekretorius Friedrich-Wilhelm Nehl.


Vokietijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Friedrich-Wilhelm Nehl:

Turiu prisipažinti, kad prieš vykdamas į Lietuvą, nieko apie ją nežinojau. Komunizmas viską ištrynė, atskyrė Lietuvą nuo Vakarų. Atvykęs į šalį kaip diplomatas, visada stengiuos sužinoti, kokiomis mintimis žmonės gyvena, kokia kultūra juos supa. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Profesorė R. Lampatis: skaitau Vydūną ir apie jį pasakoju kitiems

 

Vydūno draugijos garbės narė pianistė ir muzikologė profesorė Raminta Lampatis iš Berlyno, susitikimo metu 2011 metų lapkričio dieną žavėjo vydūniška minčių gelme ir energingumu.


Čia pateikiame tik trumpą įdomaus pasakojimo atkarpėlę:

Kasdien skaitau Vydūną, stengiuos gyventi, kaip jis moko. 15 metų esu vegetarė, kiekvieną dieną medituoju, o į savo jogos pratimus visada įtraukiu ir Vydūno giesmę „Om, užtekėk mums saule išminties…“ Mano vaikai, kasdien tai girdėdami, jau juokiasi ir klausia, kas tas Om. Skaitau Vydūną, pasakoju apie jį savo studentams, savo šeimai – man tai labai svarbu.


Vydūno knygas pirkau visada, kai tik galėjau jas gauti. Buvo labai miela skaityti Vydūną, kai išėjo jo Raštų tomai, vėliau – albumas su iliustracijomis. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

23-ji metai Vydūno išminties šviesoje

 

Žmoniškumo svarbą nuolat primindavęs Vydūno balsas tiek einant į nepriklausomybę, tiek per jos pirmąjį dvidešimtmetį buvo girdimas, tačiau įsiklausyta į jį ne itin atidžiai. Negirdomis nuleistas ir mąstytojo perspėjimas, kad tautai būtina siekti vidinės, dvasinės laisvės, be kurios gali būti netekta ir „gyvenimo paviršiaus dalykų laisvės“, t. y. politinės nepriklausomybės. Žvelgiant į šiandienos gyvenimą, į tai kas dedasi mus supančioje išorinėje bei mūsų pačių vidinėje politinėje aplinkoje, o taip pat į tai, kiek dvasios tvirtybės, vidinės laisvės ir dorumo bei tauraus žmoniškumo teturime (o juk jie yra tikrieji tautos ir valstybės saugumo ir nenugalimumo garantai), ypač norisi, kad šį kartą tikrai būtų išgirstas vydūniškosios išminties balsas, kuris mūsų nuolat klaustų, kam laisvi esame ir ar prasmingai ta laisve naudojamės, ar užuot kilę aukštyn, nesiritame žemyn, ar nejaučiame, kad pernelyg trapi tėra išorinė laisvė, kurios gaubiama gana silpnai tevegetuoja mūsų dvasios galia. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Konferencijos, renginiai, akcijos

 

Minejimas_02Draugija bei jos skyriai ar klubai nuolat rengia renginius visuomenei, minėjimus, knygų pristatymus, pokalbius, seminarus. Jų būta labai daug. Ypač aktyviai šiuo metu veikia Vilniaus draugija, Šiaulių klubas, pakankamai aktyvūs yra ir Kauno bei Klaipėdos klubai, bet visai prigesusi Panevėžio klubo veikla.

 

SVARBIAUSIEJI RENGINIAI

 

1993-ji jubiliejiniai Vydūno 125-mečio metai.

Draugijos iniciatyva buvo sudaryta šio jubiliejaus vyriausybinė komisija, kurios pirmininkas buvo tuometinis Kultūros ministras D. Kuolys. Įgyvendinta didžiulė visą Lietuvą apimanti programa: rengti minėjimai, konferencijos, konkursai, parodos.

Pagrindinis minėjimas įvyko 1993 m. kovo 20 d. Vilniaus Operos ir baleto teatre.

 

Kiti ryškesnieji jubiliejaus akcentai

 

Skaitymų ciklas „Ar tęsime Vydūno misiją?“ Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Brangi dovana Vydūno draugijai

Vydūniečiai su didžiausiu susidomėjimu klausėsi svečio gyvo ir vaizdingo pasakojimo, labai praturtinusio jų žinojimą apie paskutinį Vydūno gyvenimo tarpsnį, apie tuos žmones, kurie jį supo ir apie kuriuos mūsuose kuo mažiausiai kalbėta bei rašyta. Tačiau tai, ką vydūniečiai patyrė vakarui besibaigiant pranoko visus jų lūkesčius. Leonas Stepanauskas Draugijos pirmininkui įteikė didelį labai kruopščiai sutvarkytą aplanką ar visa ta medžiaga, kuria disponuota pasakojant. Žado netekę vydūniečiai vartė albumus su originaliomis Vydūno bei jo brolių, seserų, kitų artimųjų nuotraukomis, pageltusius rankraščių bei mašinraščių lapus, kurių ne vieną užbaigdavo ranka užrašyti žodžiai „Dr. Wilhelm Storost – Vydūnas„. Tarp dokumentų – vienas ypač jaudinantis 1916 02 12 rašytas laiškas: juomi kapitonas Zenker panelei Storost (Vydūno seseriai) su dideliu liūdesiu praneša apie jos (taigi, ir Vydūno) brolio Hermano žūtį nuo priešo kulkos Moorstedo vietovėje Belgijoje prie Prancūzijos sienos. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Konferencija „Mes laisvi, jei ką reikštume“

Konferencija įvyks 2003 m. gruodžio 20 d. (šeštadienį)
Vilniaus Mokytojų namuose (Vilnius, Vilniaus g. 39).

Pradžia 14 val.

 

O kaip, man rodos, Lietuva yra šalis, kurioje žmogus tikrąjį žmoniškumą labai aukštai stato. Todėl ir galima Lietuvos ateitimi tikėti. Amžinoji Apvaizda yra pasirinkusi Lietuvą aukštam uždaviniui. Kiekvienas Lietuvos sūnus turėtų tai atjausti ir atitinkamai gyventi. Mūsų viltis tad kas dieną daugiau įvyks. Ir kas dieną galėsime žvelgti į ateitį didesniu pasitikėjimu, dėkingi, kad mums likimas parinko gyventi Lietuvai.

 

 

Iš Vydūno 1918 04 10 laiško
Lietuvos Tarybos pirmininkui Antanui Smetonai

 

 

PROGRAMA

 

13.00 Konferencijos atidarymas

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo signataro Romualdo Ozolo įžangos žodis

 

Pranešimai

 

13.20 Vacys Bagdonavičius

Nepriklausoma Lietuva Vydūno akiratyje

 

13.40 Lilijana Astra

Vertybių slinktis europinėje Lietuvoje

 

14.00 Tomas Stanikas

Instinktų ir silpnybių laisvės kaina

 

Pertrauka

 

14.40 Aušra Martišiūtė

Ar aušta Vydūno rytas Lietuvos teatre? Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →