Vydūno draugijos stovykla Bitėnuose

Posted on by Viktoras J.

 

2012-08-05, sekmadienis – atvykimas ir įsikūrimas.

2012-08-06, pirmadienis:

 

1. Stovyklos atidarymas.

2. Seminaras Vydūnas ir joga:

Paskaita Vydūnas ir joga – Tomas Stanikas.

Jogos pradmenys (praktiniai užsiėmimai) – Audrius Daukša.

 

2012-08-07, antradienis – Seminaras-pokalbiai Vydūniškoji Dievoieška ir gyvasis tikėjimas:

 

1. Gyvoji Vydūno tikyba – Tomas Stanikas.

2. Sąmonė ir sąmoningumas – Juozas Šidiškis.

3. Dievo ieškojimas ir Jo patyra Vydūno dramose bei apysakose – Rima Palijanskaitė.

 

 

2012-08-08, trečiadienis – seminaras-pokalbiai Vydūnas ir vokiečių kultūra:

 

 1. Vydūnas ir vokiečių kultūra – dr. Vacys Bagdonavičius.

2. Vydūnas ir Nyčė – Tomas Stanikas.

3. Vokiečių literatūra ir grožinė Vydūno kūryba – Rima Palijanskaitė.

 

2012-08-09, ketvirtadienis – seminaras-pokalbiai Vydūniškoji simbolika:

 

1. Vydūniškoji simbolių prasmė – dr. Vacys Bagdonavičius.

2. Teosofijos ir Vydūno simbolių prasmė – Antanas Stungurys.

3. Simbolika Vydūno pasakose, apysakėlėse, poemose – Rima Palijanskaitė.

 

2012-08-10, penktadienis:

 

1. Paskaita Vydūno giminės genealogija – dr. Vacys Bagdonavičius.

2. Ekskursija – kelionė Vydūno ir jo protėvių takais.

3. Naujausių Draugijos išleistų Vydūno knygų pristatymas ir pokalbiai apie mąstytoją Šilutės F. Bajoraičio bibliotekoje.

 

 

2012-08-11, šeštadienisVydūno draugijos suvažiavimas:

 

1. Draugijos stovyklos 20-ečio paminėjimas.

2. Naujų Draugijos įstatų svarstymas ir priėmimas.

3. Einamieji klausimai.

 

2012-08-12, sekmadienis.

 

2012-08-13, pirmadienisEkskursijų diena.

 

2012-08-14, antradienis – Paskaita-pokalbis M. Jankaus muziejuje Vydūnas ir Bitėnai.

 

2012-08-15, trečiadienissueiga pas Martyną Jankų.

 

2012-08-16, ketvirtadienis – Stovyklos uždarymas.

 

 

 

Išsamesnės informacijos apie stovyklą galima teirautis tel. 8-611-81270 (Tomas)            arba 8-686-95109 (Rima).

 

 

 

Vydūno draugijos nariams

Primename, jog Vydūno draugijos tarybos nutarimu 2012 m. rugpjūčio 11 d. 11 val. kviečiamas septintasis Draugijos suvažiavimas, kurio metu numatomas naujų Draugijos įstatų svarstymas ir jų priėmimas. Suvažiavimo vieta – Bitėnai (Pagėgių savivaldybė).

Naudodamasi dabartiniuose Draugijos įstatuose užfiksuota jai suteikta teise, Draugijos taryba nustatė tokią delegatų atstovavimo kvotą: penkiems Draugijos nariams atstovauja vienas delegatas. Pagal šią kvotą 110 narius apimančią Draugiją atstovauti galės 21 delegatas. Suvažiavimo nutarimai bus teisėti, jei jame dalyvaus ne mažiau kaip du trečdaliai šių delegatų. Delegatų mandatai bus tvirtinami suvažiavimo metu.

Numatoma tokia suvažiavimo darbų tvarka:

1. Suvažiavimo delegatų mandatų patvirtinimas.

2. Draugijos stovyklos 20-ečio paminėjimas.

3.  Naujų Draugijos įstatų svarstymas ir priėmimas.

4. Einamieji reikalai.

 

Draugijos pirmininkė Rima Palijanskaitė

 

Arava

Žymos: .