Konferencija „Mes laisvi, jei ką reikštume“

Posted on by Viktoras J.

Konferencija įvyks 2003 m. gruodžio 20 d. (šeštadienį)
Vilniaus Mokytojų namuose (Vilnius, Vilniaus g. 39).

Pradžia 14 val.

 

O kaip, man rodos, Lietuva yra šalis, kurioje žmogus tikrąjį žmoniškumą labai aukštai stato. Todėl ir galima Lietuvos ateitimi tikėti. Amžinoji Apvaizda yra pasirinkusi Lietuvą aukštam uždaviniui. Kiekvienas Lietuvos sūnus turėtų tai atjausti ir atitinkamai gyventi. Mūsų viltis tad kas dieną daugiau įvyks. Ir kas dieną galėsime žvelgti į ateitį didesniu pasitikėjimu, dėkingi, kad mums likimas parinko gyventi Lietuvai.

 

 

Iš Vydūno 1918 04 10 laiško
Lietuvos Tarybos pirmininkui Antanui Smetonai

 

 

PROGRAMA

 

13.00 Konferencijos atidarymas

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo signataro Romualdo Ozolo įžangos žodis

 

Pranešimai

 

13.20 Vacys Bagdonavičius

Nepriklausoma Lietuva Vydūno akiratyje

 

13.40 Lilijana Astra

Vertybių slinktis europinėje Lietuvoje

 

14.00 Tomas Stanikas

Instinktų ir silpnybių laisvės kaina

 

Pertrauka

 

14.40 Aušra Martišiūtė

Ar aušta Vydūno rytas Lietuvos teatre?

 

15.00 Marius Pukelis

Ar vydūniškoji gaida priimtina jaunimo klausai?

 

15.20 Diskusijos

Rezoliucijos priėmimas

 

16.30 Koncertas

 

Mažosios Lietuvos ir Vydūno dainos. Dainuoja Aušra Liutkutė

Ištraukos iš Vydūno kūrinių.
Skaito aktorius Leonas Ciunis ir Lietuvos muzikos akademijos studentai.

Žymos: , .