Naujoji vydūniana

 

 KNYGOS

 

Vacys Bagdonavičius.   Vydūnas. Trumpa biografija

 

Vacys Bagdonavičius.   Spindulys esmi begalinės šviesos

 

Skaisčiu tikėjimu, galingu veikimu.  Vydūno draugijai – 25

 

Rima Palijanskaitė. Amžinųjų jūrų varpai: vydūniškosios mistikos link. 

http://eia.libis.lt/show.php?item=amzinuju_juru_varpai

 


 

 STRAIPSNIAI

 

 

 

Vacys Bagdonavičius

Apie Vydūną – anglų kalba (MLEŽ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacys Bagdonavičius.   Vydūnas apie būtiškąją žmogaus sąmonės šviesėjimo prasmę

 

Vacys Bagdonavičius.  Vydūnas ir antikinė filosofija

 

Vacys Bagdonavičius.  Vyduno idėjinis palikimas Europai

 

Vacys Bagdonavičius. Geneologinės Vydūno ištakos

 

Vacys Bagdonavičius.  Vydūnas ir Kristijonas Donelaitis

 

Vacys Bagdonavičius.   Senoji lietuvių religija ir krikščionybė Vydūno žvilgiu

 

Vacys Bagdonavičius.  Martynas Jankus ir Vydūnas: bendrumai ir skirtybės

 

Vacys Bagdonavičius.  Kudirkos ir Vydūno himnai

 

Vacys Bagdonavičius.  Vydūnas ir Jonas Basanavičius

 

Vacys Bagdonavičius.  Ar pavyks išgirsti Vydūno balsą?

 

Vacys Bagdonavičius.  Šiandien bus naudingas mūsų tautai. Įvadinis straipsnis Vydūno knygai „Mūsų uždavinys“

 

Vacys Bagdonavičius.  Apie šieną, ėdamą su grybais arba kaip „atžmoginami“ stabai

 

 

 

Skaistė Austėja Budrevičiūtė.  Vydūno veikalo „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ recepcija Lietuvoje ir Vokietijoje (vokiečių k.)

 

 

Arvydas Girdzijauskas.   Vydūniškos kultūros ir tautiškumo sampratos reikšmė šiandie

 

 

 

Rima Palijanskaitė.  Sveikos šeimos samprata kūrybiniame Vydūno palikime

 

Rima Palijanskaitė.  Rožės ir lelijos Martai Raišukytei – Vydūno mūzai ir bendražygei

 

Rima Palijanskaitė.   Donelaitis ir Vydūnas: gyvenimo ir kūrybos ypatumai

 

Rima Palijanskaitė.  Vydūnas: motina yra tarsi meilės ugnį namuose kurstanti vaidilutė

 

Rima Palijanskaitė.  Kontroversiškosios Vydūno misterijos vertinimų pėdsakais

 

Rima Palijanskaitė. Vydūnas ir vokiečių mistika: tikėjimas ir dvasinė bei psichoemocinė sveikata

 

Rima Palijanskaitė.   Literatūrinių personažų amžius ir jų psichologinė branda bei išmintis Vydūno kūryboje

 

Rima Palijanskaitė.  Vydūno regėjimai sveikatos psichologijos kontekste

 

Rima Palijanskaitė.  Vydūno meilės koncepcija grožinėje kūryboje

 

Rima Palijanskaitė.  Sveikatos filosofija Vydūno dramose

 

Rima Palijanskaitė.  Dvasinės sveikatos ir dvasingumo samprata mokslinėje literatūroje ir Vydūno mokyme

 

Rima Palijanskaitė  Vydūnas ir jo sveikatingumo idėjų sklaida

 

Rima Palijanskaitė.  Vydūno sveikos mitybos koncepcijos ištakos

 

Rima Palijanskaitė.   Vydūnas ir A.Maslou: savęs aktualizavimo psichologija

 

 

 

Tomas Stanikas.  Sveikata ir tikyba Vydūno filosofijoje

 

Tomas Stanikas.   Vydūnas apie senatvę ir mirtį

 

Juozas Šidiškis.   Mūsų tautos dvasinio atgimimo vedliai

 

Edita Tičkutė.   Vydūno kūrybinė laboratorija

 

Ksavera Vaištarienė.   Vydūno patarimai – ko turėtų siekti jaunimas

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *