MARGARITA KĖKŠTAITYTĖ

Margarita Kėkštaitytė

Viktoro Falkenhahno prisiminimai apie Margaritą Kėkštaitytė 

Pas Vydūną buvau tris keturis kartus. Jis man dažnai rašydavo laiškus, be to, kūrė ir man siuntinėjo nuorašus. Mašinraščio kopijas. Aš turėjau jo visų paskutinių metų kūrybos pavyzdžius, kuriuos dovanojau literatūros muziejui Kaune. Ten yra viskas, ką man Vydūnas atsiuntė. Kiek aš žinau, tos kūrybos kopijas yra pasidaręs Vacys Bagdonavičius. Tokiu būdu mūsų pažintis tęsėsi iki Vydūno gyvenimo pabaigos. Vos kelias savaites prieš mirtį iš jo gavau atviruką.

Savaitę po mirties man iš Detmoldo parašė Vydūno sekretorė Margarita Kėkštaitytė. Ji spausdino Vydūno rankraščius. Kėkštaitytė ir pranešė apie mirtį

Šaltinis. Domas Kaunas. Interviu su prof. Viktoru Falkenhahnu. Panorau arčiau pažinti tuos lietuvius.( 1977 m. liepos 28 d.) „Metai“ 2007 m. Nr. 06 (birželis)