KARLAS JANZAS

Karlas Janzas (1868-

Vydūno bendražygis organizuojant Tilžės Lietuvių giedotojų draugiją (1895–1935). Kaip ir Vydūnas, kūrė dainas, rengė chorinės muzikos koncertus ir dainų šventes.

Profesionalus muzikas, Lėciaus (Mozūruose) mokytojų seminarijos muzikos mokytojas. Neblogai mokėjo lietuvių kalbą, artimai bendravo su Vydūnu. Harmonizavo lietuvių liaudies dainas, giesmes (daugiausia 4 balsams). Vydūno sudarytame ir Tilžėje išleistame dainų rinkinyje buvo įdėtos 7 Janzo harmonizuotos dainos. Janzas prisidėjo kuriant ir harmonizuojant Vydūno sudaryto rinkinio Lietuvos varpeliai (1909) dainas (bendradarbiavo su A. Storosta, E. Ulrichu ir kitais). Vydūno sudarytame rinkinyje Giesmės mišriam chorui (1932) įdėta 11 Janzo giesmių, daugiausia liaudies giesmių motyvais. Tilžės lietuvių giedotojų draugijos koncertuose, vakaruose dažnai skambėdavo Janzo dainos: Amžius po amžių; Pas močiutę augau; Maružėm bėgam; O, tie žmonės; Anoj pusėj ežero; Mergaite, man sakyk; Paukštute ir kitos.

Apie Karlo Janzo ir jo kartu su Vydūnu vykdoma veiklą žr.

1. Daiva Kšanienė. Vydūno muzikinė veikla. https://www.vydunodraugija.lt/2010/07/vyduno-muzikine-veikla/

2. Daiva Kšanienė. Vydūno dainų rinkinių sukaktis https://durys.diena.lt/vyduno-dainu-rinkiniu-sukaktis/7796