2022 metų Vydūno draugijos veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

2022 m.

Vilnius, 2023.04.29

Asociacija „Vydūno draugija“ įregistruota 1996 m. liepos mėn. 18 d. Asociacijos kodas 191768181, buveinės adresas Verkių g. 5a-11, Vilnius.

„Vydūno draugijos“ tikslai: įgyvendinti lietuvių tautos gyvenime Vydūno idėjas, kaip vieną reikšmingiausių jos dvasinio atgimimo versmių; rūpintis Vydūno kūrybinio palikimo leidimu, studijavimu, tyrimu ir populiarinimu; skatinti kūrybinę inteligentiją, kad ji savo darbais pratęstų Vydūno misiją. 2022 m. draugijoje buvo 79 nariai.

Knygų rengimas ir leidyba

Vykdant „Vydūno draugijos“ tikslus, 2022 m. buvo išleistos 2 knygos, kurias, pagal Vydūno teistus parengė draugijos narė Rima Palijanskaitė („Apie gyvenimą ir sveikatą“ ir „Kaip tapti saulėtu žmogumi“). Įvyko 4 T. Palijanskaitės parengtų knygų pristatymo renginiai:

2022.04.30 Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune pristatyta R. Palijanskaitės sudaryta knyga „Vydūnas. Apie tikėjimą“ (2021).

2022.05. 31 Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje Vilniuje pristatytos knygos „Vydūnas. Apie Tikėjimą“ ir „Apie gyvenimą ir sveikatą“.

2022.06.02 Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyko knygų „Apie gyvenimą ir sveikatą“ ir „Kaip tapti saulėtu žmogumi“ pristatymas.

2022.06.07 Palangos viešojoje bibliotekoje vyko knygų „Apie gyvenimą ir sveikatą“ ir „Kaip tapti saulėtu žmogumi“ pristatymas.

2022 m. buvo toliau rengiama Vydūno tekstų knyga vokiečių kalba „Vydunas in Detmold, Deutschland und Europa“ (sudarytoja ir redaktorė Brita Storost). Knyga išleista 2023 m.

Vydūno skaitymai

2022 m. surengta nemažai Vydūno skaitymų: nuotoliniu būdu vyko Jurgio Garmaus organizuojami Vydūno skaitymai. Nuo 2022 m. rugsėjo 22 d. pradėti Vydūno veikalo „Sąmonė“ skaitymai, kurie įgyvendina 2022 m. vasaros stovykloje gimusią idėją. Skaitymai vyksta priešpaskutinį mėnesio ketvirtadienį LLTI (2022 09 22; 2022 10 20; 2022 11 24; 2022 12 22; 2023 01 19; 2023 02 23).

Renginiai

2022 m. Vydūno draugijos organizuoti renginiai vyko konkrečiose vietose, virtualiai ir mišriu būdu. Vydūno dainas koncertuose atliko  ansamblio „Kadujo“ giedotojos Roberta Daugėlaitė, Ramunė Balčiūnienė, ir Laura Lukenskienė; Eglės Burkšaitytės vadovaujami giedotojai.

Išskirtinas Vydūno draugijos ir Klaipėdos universiteto renginių ciklas „Vydūnas tautai ir valstybei“ (renginio moderatorius ir režisierius Juozas Ivanauskas, literatūrines kompozicijas rengia režisierius Domininkas Malajevas). Renginiai vyksta Klaipėdos universiteto P. Vaitiekūno auloje, yra filmuojami, įrašai talpinami į youtube kanalą. 2022 m. įvyko 5 renginiai.

2022.12.16 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute Vilniuje vyko Vydūno draugijos Advento vakaras: svečiavosi prof. Vytautas Landsbergis, Vydūno giesmes giedojo Eglės Burkšaitytės vadovaujami giedotojai.

Vydūno draugijos stovykla

2022.07.30 – 2022.08.06 Vydūno draugijos nariai susirinko kasmetinėje tradicinėje, jau XVIII Vydūno draugijos stovykloje. Rugpjūčio 4 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje surengta konferencija „Vydūnas: kada karų nebebus“.

Žiniasklaida

LRT Plius laidoje „Kelias“ sukurtas dviejų dalių filmas „Vydūnas – lietuvybės žadintojas“. Laidos kūrėjai kalbino ir Vydūno draugijos pirmininkę Aušrą Martišiūtę-Linartienę. Premjera: I dalis – 2022.02.20 d., II dalis – 2022.02.27 d., 8 val. per LRT Plius.

2023.02.20 LRT radijo laidoje „Ryto allegro“ draugijos pirmininkė pasakojo apie Vydūnui skirtą renginį Šlapelių muziejuje.

Kiti įvykiai

2022.03. 27 „Sovetske (Tilžėje), Kaliningrade buvo nuimta Vydūno atminimo lenta. 2022.08.09 išsiųstas raštas LR Užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui „Dėl Vydūno draugijos ir Klaipėdos universiteto kreipimosi į Rusijos Kaliningrado srities Sovetsko miesto apygardos administracijos vadovą Jevgenijų Makarovą dėl Vydūno atminimo lentos sugrąžinimo Lietuvai“. Atsakyme buvo nerekomenduota šį kreipimąsi siųsti.

2022 m. liepos 13 d. Vydūno draugijos nariams ir bičiuliams buvo paskelbta, kad Vokietijoje leidžiamai Vydūno knygai trūksta 1500 eur. sumos, buvo paskelbta rinkliava. Reikiamos lėšos buvo surinktos iki spalio mėnesio.

2022.09.01 d. pasirašyta sutartis tarp Vydūno draugijos ir Kristijono Donelaičio draugijos. Sutarties objektas: Sutelkti Šalių pastangas kultūrinės ir švietėjiškos veiklos vykdymui, bendrų projektų rengimui ir įgyvendinimui, papildomą dėmesį skiriant su Kristijonu Donelaičiu, Vydūnu, Martynu Mažvydu, Liudviku Rėza ir kitais Mažosios Lietuvos lietuvių šviesuoliais susijusios medžiagos rinkimui, analizavimui ir sklaidai žiniasklaidos bei ugdymo projektuose, renginiuose ir kitose priemonėse.

 

Vydūno draugijos pirmininkė Aušra Martišiūtė-Linartienė