Vydūnas

 

Vydūno lit. palikimą sudaro per 60 kn. – įv. žanro pjesės, libretai, apysakos, filos. ir istoriosofijos traktatai, dainų rink., liet. k. vadovėliai, liet.–vok. kalbų žodynas, studija apie Kristijoną Donelaitį, atsiminimai. D. kūrybos dalį sudaro publikacijos periodikoje. Per II pasaul. karą žuvo dalis filos. darbų, nežinomas 11 pjesių rankraščių likimas. Pirmuosius eil., publicistinius rašinius V. paskelbė 1894 Naujoje lietuviškoje ceitungoje. Pirmasis d. kūrinys – draminė pasaka Pasiilgimas veldėtojo (pastatytas 1899 Tilžėje, išl. 1938), pirmoji išsp. knyga- trumpa populiari lietuvos istorija Senutė (1904).Daugumą savo dramų V. pastatė pats su Tilžės liet. giedotojų d-ja; jų statyta profesionaliuose LR teatruose ( Vydūnas ir teatras). Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Malonūs mūsų svetainės svečiai

 

 

     Esame Vydūno draugija, įsisteigusi beveik kartu su Sąjūdžiu, tada, kai Lietuva ėmė pralaužinėti priespaudos ledus ir energingai veržtis laisvėn. Kaip tik tada ryškiai sužibo Vydūno švyturio šviesa, kurioje aiškiai matėsi tautos veržimosi laisvėn gilesnioji prasmė, aiškiai įvardinta paties Vydūno raginime: „Siekti tobulesnio žmoniškumo“. Tasai raginimas Atgimimo sąlygomis reiškė, kad neužtenka tik atsikratyto politinės priepaudos, bet kad dar svarbiau yra įveikti visokeriopą, ypač moralinį blogį, susikaupusį per tą priespaudą.

     Atgimimas pirmiausia juk ir buvo suprastas kaip dvasinis atgimimas ir Vydūno vardo skambėjimas tada neatrodė kaip atsitiktinis.

     Tiesioginis to skambėjimo pretekstas buvo 1988 m. pavasarį švenčiama Vydūno gimimo 120-mečio sukaktis. To šventimo metu pasimatė, kokios aktualios atgimstančiai tautai buvo šio iškilaus mąstytojo ir kūrėjo skelbtos idėjos. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →