Kviečiame teikti kandidatus Vydūno draugijos premijai

Asociacija Vydūno draugija 2023 m. įsteigė kasmetinę premiją už reikšmingus pastarųjų 2 metų mokslo, meno darbus, kultūrinę veiklą, kuria įamžinamas filosofo, literatūros klasiko, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo Vydūno atminimas, vykdoma jo idėjų mokslinė, kūrybinė, kultūrinė sklaida. Laureatą iš kandidatų slaptu balsavimu renka vertinimo komisija, kurią sudaro Vydūno draugijos valdyba, patvirtina draugijos valdybos pirmininkas. Atrankos kriterijus – mokslinė, meninė, kultūrinė vertė, vydūnistikos darbų tęstinumas.

Kandidatūras premijai gauti Vydūno draugijai iki einamųjų metų gruodžio 31 d. gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Siūlant kandidatą pateikiama rekomendacija ir 2 paskutinių metų kandidato darbų sąrašas. Dokumentus pateikti el. paštu: vydunodraugija@mail.com 

Premija įteikiama minint Vydūno gimtadienį (kovo 22 d.).

Vydūno draugijos valdyba