Visuotinis Vydūno draugijos narių susirinkimas

Gerbiami Vydūno draugijos nariai,

maloniai kviečiame Jus dalyvauti mišriu būdu organizuojamame Asociacijos Vydūno draugija visuotiniame narių susirinkime. 

Susirinkimo data ir laikas: 2024 m. balandžio 6 d. (šeštadienis), nuo 12:00 val. iki 14:00 val.

Suvažiavimo vieta: Antakalnio g. 6 (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) ir internetinė platforma Zoom

https://us06web.zoom.us/j/82599323947?pwd=dO0wRrsegFiXjXV1aUf2UogINBsUa0.1

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos skyrimas;

  2. Finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas: Finansinės atskaitomybės dokumentai ir veiklos ataskaita (Virgilija Dolgova, Aušra Martišiūtė-Linartienė);

  3. Asociacijos valdybos narių rinkimai;

  4. Asociacijos revizoriaus rinkimai;

  5. Vydūno draugijos garbės narių tvirtinimas;

  6. Kiti klausimai.

Pagarbiai

Vydūno draugijos valdyba