Malonūs mūsų svetainės svečiai

 

 

     Esame Vydūno draugija, įsisteigusi beveik kartu su Sąjūdžiu, tada, kai Lietuva ėmė pralaužinėti priespaudos ledus ir energingai veržtis laisvėn. Kaip tik tada ryškiai sužibo Vydūno švyturio šviesa, kurioje aiškiai matėsi tautos veržimosi laisvėn gilesnioji prasmė, aiškiai įvardinta paties Vydūno raginime: „Siekti tobulesnio žmoniškumo“. Tasai raginimas Atgimimo sąlygomis reiškė, kad neužtenka tik atsikratyto politinės priepaudos, bet kad dar svarbiau yra įveikti visokeriopą, ypač moralinį blogį, susikaupusį per tą priespaudą.

     Atgimimas pirmiausia juk ir buvo suprastas kaip dvasinis atgimimas ir Vydūno vardo skambėjimas tada neatrodė kaip atsitiktinis.

     Tiesioginis to skambėjimo pretekstas buvo 1988 m. pavasarį švenčiama Vydūno gimimo 120-mečio sukaktis. To šventimo metu pasimatė, kokios aktualios atgimstančiai tautai buvo šio iškilaus mąstytojo ir kūrėjo skelbtos idėjos. Tą aktualumą suvokusieji žmonės būrėsi į klubus ar kitus sambūrius, kuriuose patys gilinosi į Vydūno mintį ir gyvenimo pavyzdį bei kitus skatino tai daryti. Sukaktuvinių minėjimų įkarštyje subrendo sumanymas Vydūno gerbėjams ir jų būreliams (jų jau buvo Šilutėje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje) jungtis draugėn. Tasai sumanymas buvo realizuotas 1988 m. lapkričio 5 d., praėjus dviem savaitėm po steigiamojo Sąjūdžio suvažiavimo. Tą dieną Vilniuje Profsąjungų kultūros rūmuose įvyko steigiamasis Vydūno draugijos suvažiavimas.

 

     Taigi, esame jau 27 metus ir dar neišsibėgiojome bei šį tą nuveikėme. O kodėl esame ir būtent ką nuveikėme ir bandysime čionai jums papasakoti. Nerašome specialaus savo pasakojimo teksto, o konstruojame jį iš tų tekstų, kuriuos jau turime, kurie jau buvo skelbti. Taip darydami, stengsimės būti kuo nuoseklesni, nors kai kurių spragų, kaip atrodo, neišvengsime. Tas spragas ir netolygumus stengsimės užpildyti ir išlyginti vėliau bešeimininkaudami savo svetainėje. Galimas dalykas, kad bus ir didesnių rekonstrukcijų. Dabar prisistatome tokie, kokie esame, ir taip, kaip šiuo metu sugebame.

 

     Svetainę sąlygiškai padaliname į du kambarius. Pirmąjį paskyrėme pačiam Vydūnui, norėdami kiek įmanoma išsamiau (o tuo pačiu ir gana glaustai) apibūdinti tiek jį patį, tiek svarbiausias jo veiklos sferas ir nuveiktus darbus, o taip pat nurodyti ryškesniuosius jam skirtus darbus, pateikti kol kas bent minimalią bibliografiją. Palaipsniui tame kambaryje rasis vis daugiau paties Vydūno tekstų. Visa čia pateiktoji medžiaga turėtų pati savaime byloti vardan ko gyvuoja Vydūno draugija.

 

     Antrasis kambarys yra tarsi pačios draugijos buveinė. Čia rasite jos vizitinę kortelę su „anketiniais duomenimis“, jos „konstituciją“ – įstatus, tiesiai šviesiai pasakančius, ką ir kaip draugija užsimojusi daryti, jos radimosi istorijėlę bei padarytų darbų sąvadėlį bei svarbesnius akcentus jame. Papasakosime apie šiandieninį veikimą, dabarties rūpesčius, nesėkmes, nevengsime kontraversijų, pristatysime savo draugus, įvairių akcijų bendražygius, bendrų darbų partnerius, rėmėjus, informuosime apie naujausius renginius bei sumanymus, bendrausime su jumis – mūsų lankytojais. Padėkosime tiems, kurie mums padėjo ir padeda.

     Pirmoji padėka, kurią norime ištarti čia ir dabar, skiriame mielam Giedriui Vaičiuliui iš JAV, kuris ne tik inicijavo pirmos draugijos svetainės radimąsi, bet ir nupirko jai vietą ir vardą internete, finansiškai parėmė pačios svetainės kūrimą.

      Nuoširdus ačiū ilgą laikotarpį svetainę administravusiam Linui Plankiui.

 

Už paramą Draugijai dėkojame  Tomui Kikučiui – sukūrusiam  šią naują svetainę ir konsultuojančiam jos administratorius.

 

 

 

 

     Taigi, prašom užsukti pas mus į svetainę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabas, klausimus ir pasiūlymus maloniai prašome siųsti el. paštu: rima.palija@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *