2009 m. vydūniečių stovyklos Bitėnuose akimirkos

 

Džiaugėmės vėl susitikę Bitėnuose Štai jau iškelta vydūniečių stovyklos vėliava

 

2009_B_Susitikimas2

 

 

Grožėjomės gamta, fotografavom

 

2009_B_Ragaine

 

2009_B_antKalno 2009_B_gandrai

 

2009_B_ant_kalno3 2009_B_ant_kalno1

 

2008 m. šiaulietis Stasys Dragūnas grįžes iš Bitėnų parašė dainą

Bitėnuose prie Rambyno

 

Mieli Bitėnai, jūs paslaptingi-
Lietuvių kraštas dvsia turtingas.
Tautos šviesuoliai – Jankus – Vydūnas-
Ilsisi amžiams čia prie Rambyno.

 

Mėnulis iš aukštai žiūri kaip gyvas,
Laužo liepsnelės į dangų kyla.
Kiek tobulumo sieloj prabyla
Bediskutuojant mums prie Rambyno.

 

Tegul draugystė ši plinta po šalį –
Lietuvą brangią mylim be galo.
Susitikimai širdį gaivina
Atostogaujant mums prie Rambyno.

 

Kaip miela būt kartu prie bendro stalo –
Laikytis savo mitybos meno.
Kiek paklydimų kartais iškyla
Besmaguriaujant mums prie Rambyno.

 

Mieli Bitėnai, jūs palaimingi –
Lietuvių kraštas dvasia turtingas.
Tautos šviesuoliai – Jankus- Vydūnas-
Ilsisiamžiams čia prie Rambyno.

 

 

 

Vaikščiojom po Martyno Jankaus muziejaus paveikslų sodą ir džiaugėmės minkšta jo žolyte

 

2009_B_sodas3

 

2009_B_sodas2

 

2009_B_sodas4

 

 

Rengėme savo knygų mugę. Kuriai tiesiai iš spaustuvės atvežta ir pristatyta

Rimos Palijanskaitės poezijos knyga „Regėti ir augti“

 

2009_B_knyguMuge

 

Ištraukos iš R. Palijanskaitės knygos „Regėti ir augti“

 

2009_B_Rimos_Regeti_irAugti

 

Dvasių gaudymai

 

Dvasia žodžiais nekalba

Ir nevirkauja,

Kai pakliūna

Į gerai suręstus spastus-

Ji dūsta ir blaškosi…

 

Ši dvasios kančia

Kartais taip įsiūbuoja sielą,

Kad ir kūnas susverdėja.

Bet paprasti žmonės

Ir dvasių gaudytojai

Beveik nekalba

Apie dievišką

Dvasią žmoguje

Ir jos galią,

O pataria melstis

Ir gerti žolelių arbatą.

Tai išties nuramina,

Bet ilgai, dar ilgai

Sielos vandenynas

Netyla, nerimsta…

 

 

Lietuvių Praamžius

 

Jis neturi pavidalo,

Bet juos kuria.

Neturi išrinktųjų,

Nes visa yra viena.

Jis nei geraširdis,

nei rūstus,

Nei pavydus, kerštingas,

Nei atlaidus…

Jis ne žmogaus kūrinys

Ir į jį nepanašus.

 

Tai visur esanti

Slėpininga Dvasia:

Nepermaldaujamais dėsniais

Ji augina visus

Ir visa.

 

Žmogaus dvasią-

Slaptingąjį

Pasaulio žiedą-

Brandina,

Kad išsiskleistų,

Visa regėtų,

Mylėtų,

Būtų

Šviesa

Ir tiesa.

 

 

Evangelijos dievas

 

Pirmiau negu gimė Abraomas

Aš Esu!

Ir jūs nuo pradžios

Su manimi esate buvę.

 

Jau nevadinu jūsų tarnais,

Nes tarnas nežino,

Ką daro jo šeimininkas.

Jus aš draugais vadinu.

 

Aš neieškau sau garbės:

Yra, kas jos ieško ir teisia.

Garbės iš žmonių aš nepriimu,

Aš žvelgiu, ar jumyse

Yra Dievo meilė.

 

Dievas yra dvasia,

Ir jo garbintojai

Turi šlovinti jį

Dvasia ir tiesa.

 

Duodu jums naują įsakymą,

Kad jūs vienas kitą mylėtumėte,

Kaip aš jus mylėjau!

Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ir liežuviu,

Bet darbu ir tiesa.

 

Kiekvienas, kuris myli,

Yra gimęs iš Dievo ir pažysta Dievą.

Kas nemyli, tas nepažino Dievo,

Nes Dievas yra meilė.

 

 

Aš jums tai kalbėjau,

Kad jumyse būtų

Manasis džiaugsmas

Ir kad jūsų džiaugsmui

Nieko netrūktų.

 

Kas mane tiki,-

Kaip Raštas sako,-

Iš jo vidaus plūs

Gyvojo vandens srovės.

 

 

 

Šventovės statymas

 

Ar šventovė,

Pastatyta

Ant išniekintos

Šventovės griuvėsių,

Šventa?

 

Pirmiausia

Pastatykit šventovę širdy

Ir patys tapkit šventi

Visu savo elgesiu,-

Sako Kristus.

 

Bet jie negirdi,

O patys

Seniai jau

Nieko neklausia…

 

2009_B_KnygMuge_Rima 2009_B_KnygMuge_2

 

 

Dalyvavome Martyno Jankaus muziejaus dailininkų plenero atidaryme.

Šių plenerų metu sukurti darbai puošia muziejaus sodą.

 

2009_B_PleneroAtidarymas

 

2009_B_plenerAtidarym

 

 

Apžiurėjom pakeliui į Bitėnus esančio kaimelio Bardėnų senąsias kapines

 

2009_B_BardenKapin_22009_B_BardenKapin_1

 

2009_B_BardenKapin_3

 

 

Buvom nuvažiavę į Ventės ragą

 

2009_B_Vente_1

 

2009_B_VentesSvyturys2

 

 

2009_B_ventes_molas2

 

 

Viešėjome Kintų Vydūno kultūros centre, kur tuo metu vyko dailininkų pleneras

 

Kintai_3a_R2

 

 

 

2009_B_Vyduno_biustas

 

2009_B_Kintai_3

 

2009_B_Kintai_emale

 

 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje skaitytojams pristatėme ir bibliotekai dovanojome naujausias Vydūno draugijos narių išleistas knygas

 

2009_B_Bibl_logo 2009_B_prieBibl

 

 

Stovyklos uždarymo bendra nuotrauka

 

2009_B_bendrNuotrUzdarymo

 

Dar rytais kas norėjo darė mankštą ir ėjo į Nemuną maudytis.

Kaimynei padėjome krauti malkas, buvom apdovanoti maisto produktais.

Klausėmės skambių poeto Petro žodžių.

Vakarais kūrenome laužą, dainavome, šokome.

Viską sunku net suminėti.

 

 

Atėjo laikas atsisveikinti iki kitų susitikimų

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *