Vydūno draugija

 

Vydūno draugija, visuom. kultūros organizacija. Įkurta 1988 XI 5 Vilniuje. Veikia LR ir užsienyje. Vienija besidominčius Vydūno kūryba ir norinčius prisidėti prie jo atminimo įamžinimo, palikimo studijavimo, propagavimo, idėjų įgyvendinimo. Buria dvasinio tautos atgimimo entuziastus ir vydūniškos gyvensenos propaguotojus, organizuoja renginius, stovyklas,

Draugija

 

telkia visuomenę Vydūno memorialinių vietų tvarkymui, restauravimo ir priežiūros darbams, turi leidybos teisę, organizuoja leidybinį darbą, palaiko ryšius su užs. vydūnistikos centrais ir asmenimis. Aukščiausias valdymo organas – suvažiavimas (vyksta kas 3 metai). Tarp suvažiavimų d jai vadovauja taryba, susidedanti iš pirmininko, 2 pavaduotojų, narių ir revizijas k jos. Ūk. ir finansines operacijas vykdo valdyba. Veikia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Šilutės skyriai. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Įstatai

1. Bendroji dalis

 

1.1. Vydūno draugija yra savanoriška, savarankiška visuomeninė, nesiekianti pelno kultūros organizacija, vienijanti besidominčius mąstytojo kūryba ir norinčiais prisidėti prie jo atminimo įamžinimo, palikimo studijavimo, propagavimo bei idėjų įgyvendinimo tautos gyvenime.

1.2. Vydūno draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, galiojančiais įstatymais ir šiais įstatais.

1.3. Vydūno draugija yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą, simboliką, gali turėti sąskaitas Lietuvos ir užsienio bankuose, teisę įgyti ir valdyti kilnojamą ir nekilnojamą turtą. Draugija turi leidybines teises.

1.4 Vydūno draugijos ženklas

Juo grafiškai nusakoma vydūniškosios būties ir žmogaus sampratos esmė. T raidės figūra simbolizuoja materijai priklausančią būties dalį. Skersinis žymi ribą tarp materijos ir dvasios. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Vietoje moto

VYDŪNO LAIŠKAS

LIETUVOS TARYBOS PIRMININKUI ANTANUI SMETONAI

 

Tilžėje 1918 m. balandžio 10 d.

 

 

Aukštoje pagarboje laikytinas Lietuvos Tarybos Pirmininke!

 

VydūnasTeesie man leista Tamstai ir visai Lietuvos Tarybai, kaip Lietuvos atstovei šiuo svarbiu metu, pasakyti nors keli žodžiai.

Negaliu dar visai atjausti, kiek tai reiškia, kad Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė Vokios (Vokietijos – V.B.) yra pripažinta. Per labai tebeniaukia karas visą tolimesnį regėjimą.

 

Vienok yra man gyvas giedros vilties dėl Lietuvos ateities. Ir visai tvirtai tikiu, jog Lietuva išeis iš šių metų, nors labai nuskurdusi, vis dėlto pajaunėjusi ir jaunatvės pasitikėjimu bei jaunatvės galiomis: manau Lietuva pasistengs būti pasaulyje viena aiškiausiųjų žmoniškumo reiškėjų. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Vydūno draugijos himnas

gaidos

 

 

Lietuvių Giesmė VD_himnas.wma (657.9 KB) dainuoja Aušra Liutkutė

 

Mes Lietuvos vaikai
stovėsim vienširdžiai
tvirta dora,
rankoj ranka
visi už Lietuvą,
Tėvynę Lietuvą.

 

Ir seksim Probočius
į šviesą tikinčius.
Akis šviesop,
širdis Dievop,
gražiai nušvis visa
Tėvynė Lietuva.

Skaisčiu tikėjimu,
galingu veikimu
gyvensime
ir švęsime
iš Bočių mylimą
Tėvynę Lietuvą.

 

O meilė, ką yra
pati augšta šviesa,
lai šventina
ir laimina
visus ir Lietuvą,
Tėvynę Lietuvą.

Žodžiai ir muzika Vydūno Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Emblema

 

 

Vydūno draugijos ženklas

 

logo_didesnisJuo grafiškai nusakoma vydūniškosios būties ir žmogaus sampratos esmė.

 

T raidės figūra simbolizuoja materijai priklausančią būties dalį.

 

Skersinis žymi ribą tarp materijos ir dvasios.

 

Vertikalioji linija sako apie tai, kad materija yra persmelkta dvasios.

 

Apskritimas reiškia pačia Dvasią, Absoliutą, Dievą.

 

Trikampis jame reiškia pasaulyje besireiškiančių Absoliuto hipostazių – Visagalybės, Išminties ir Meilės – trejybę.

 

 

  Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →