Archyvai pagal mėnesį: lapkričio 2012

Protokolas – dėl Vydūno atminimo įamžinimo

Išrašas

 

ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2012 m. gegužės 25 d.. Nr. (20.4.) – TAR1- 51

 

 

Posėdžio data:2012 m. gegužės 22 d.

Posėdžio laikas: 14 val.

Posėdžio vieta: 206 Pasitarimų kambarys, II a. Klaipėdos miesto savivaldybėje

 

Posėdžio pirmininkas: Vytautas  Čepas, komisijos pirmininkas, vicemeras, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys

Posėdžio sekretorė: Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

Posėdyje dalyvavo (8 komisijos nariai iš 9):

1. Nijolė Laužikienė, Klaipėdos miesto administracijos Ugdymo ir kultūros departamento direktorė;

2. Egidijus Šakalys, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo direktorius;

3.Asta Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment

Vokietijos ambasadorius – dėl Vydūno atminimo įamžinimo


Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment

Laiškas dėl Vydūno atminimo įamžinimo

Sveiki, mieli klaipėdiškiai – Vydūno atminimo įamžinimo iniciatoriai

Labai norėtųsi, kad akcija sėl Vydūno paminklo nenutrūkktų ir įgautų vis didesnį pagreitį. Tam pirmiausia reikėtų suburti kuo stipresnes klaipėdiškių šviesuolių pajėgas ir gal būt įtraukti kultūra besirūpinančias kitas visuomenines organizacijas. Žodžiu reikia suburti energingą iniciatyvinę grupę ir iš jos sudaryti visuomeninį komitetą Vydūno paminklui statyti. Į šią grupę bei komitetą kviečiamieji žmonės turi besąlygiškai pritarti ir norėti, kad toks paminklas atsirastų. Tačiau nebūtinai turi sutapti nuomonės, kur tas paminklas turi būti pastatytas. Reikia sudaryti galimybes teikti įvairius pasiūlymus ir juos aptarti, diskutuojant pasirinkti optimaliausią variantą. Tačiau iniciatorių štabas turi duoti kuo aiškiausiai suprasti, kad diskusijos negali būti begalinės ir nerezultatyvios ir kad sprendimas turi būti priimtas per griežtai apibrėžtą laiką. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment

Stovyklai Bitėnuose – dvidešimt

Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Leave a comment

Atminimo lentos aptarimas Vokietijos ambasadoje

2012 m. birželio 26 dieną Vokietijos ambasadoje įvyko susitikimas su Lippės krašto bažnyčios įgaliotiniu Rytų Europai kunigu Miroslav Daniu ir Detmoldo savivaldybės atstovais. Buvo atidžiai išnagrinėtas kunigo pasiūlytas atminimo lentos teksto projektas ir kai kas patikslinta. Kunigas M. Danys padovanojo didelę namo, prie kurio bus pritvirtinta lenta, nuotrauką, pateikė su tuo namu susijusios medžiagos, brėžinių. Buvo susitarta, kad to namo vienos sienos nišoje bus pastatytas skulptoriaus Antano Žukausko sukurtas varinis Vydūno biustas, kurio gipsinė kopija buvo 1992 m. padovanota Lippės kraštotyros muziejui Detmolde, ir kurį (varinį) dabar skulptorius vėl atliedins. M. Danys supažindino su būsimų iškilmių Detmolde programos projektu.

Susitikime dalyvavo Vokietijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Friedrich-Wilhelm Nehl, Vydūno draugijos garbės pirmininkas Vacys Bagdonavičius ir Draugijos aktyvistai Tomas Stanikas, Aušra Martišiūtė bei vertėja Irena Tumavičiūtė. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment

Paminėtas Vydūno knygos aštuoniasdešimtmetis

2012 m. rugsėjo 6 d Vydūno draugija pakvietė į Vilniaus įgulos karininkų ramovę paminėti aštuoniasdešimtmečiui nuo garsiosios istoriosofinės Vydūno knygos „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ pirmojo vokiškojo leidimo pasirodymo. Tebuvo išplatinta tik nedidelė šios knygos tiražo dalis, didžioji dalis 1934 m. buvo konfiskuota hitlerinės valdžios. 1938 m. jos autorius buvo pasodintas į kalėjimą. Pasigirdus įžymiausių pasulio žmonių protesto balsams, paleistas. 1982 m. Vydūno fondas Čikagoje išleido 2-ąjį knygos leidimą ir išplatino po pasaulio bibliotekas. Lietuviškai šis dramatiško likimo veikalas tebuvo išleistas tik 2001 m.

Apie šio veikalo reikšmingumą, kūrimo aplinkybes, dramatiškąjį likimą, lietuviškojo leidimo peripetijas, kalbėjo renginyje dalyvę Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr.  Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Leave a comment

Vydūnas čia ir dabar

2012 m. kovo 28 d. LR Seime įvyko Kultūros dienai skirta diskusija „Kultūros prioritetas visuomenės gyvenime“, kurioje buvo perskaityti pranešimai: prof. dr. Jono Glemžos „Kultūra ir mes (praeities, dabarties ir ateities aspektai)“, doc. dr. Vacio Bagdonavičiaus „Vydūnas čia ir dabar“, Ramunės Barauskienės „Kultūra ir santaikos ženklai“, prof. habil. dr. Liberto Klimkos „Apie nacionalinės kultūros orumą“. Diskusijos dalyvius sveikino ir pasisakė LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys, LR Kultūros ministras Arūnas Gelūnas, LR Seimo narys Julius Dautartas.

Pateikiame dr. Vacio Bagdonavičiaus pranešimą.

 

 

 

Vacys Bagdonavičius


Vokietijai pripažinus Lietuvos nepriklausomybę, 1918 m. balandžio 10 d. Vydūnas pasiuntė sveikinimo laišką tuometiniam Lietuvos Tarybos pirmininkui A.  Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment

Dr. Vaclovui Bagdonavičiui – 70 metų

 

Algirdas ŽEMAITAITIS, Vilnius

2011 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13) įvyko Vydūno draugijos renginys, skirtas 23-ejų metų veiklos apžvalgai ir jos garbės pirmininko dr. Vaclovo Bagdonavičiaus 70-mečiui.

Gausūs renginio dalyviai apžiūrėjo Jubiliato surengtą parodėlę – Vydūno palaidojimo ir perlaidojimo nuotraukas, dokumentus, laikraščius bei draugijos perspausdintas Vydūno knygas, kai kurias buvo galima ir įsigyti. Kitoje salėje sugiedojus draugijos himną „Lietuvių giesmė“ (žodžiai Vydūno, muzika Karlo Janzo), ilgametis jos pirmininkas V. Bagdonavičius savo pranešime „23–eji metai Vydūno išminties šviesoje“ trumpai apžvelgė nuveiktus darbus. Primindamas labiausiai draugijos veiklos prasmę atspindinčias akcijas – Vydūno palaikų perlaidojimą bei Vydūno „Mūsų uždavinio“ naujo leidimo išdalinimą Prezidentei, Premjerui, Seimo ir Vyriausybės nariams, Kovo 11-osios akto signatarams, pranešėjas akcentavo mąstytojo idėjų aktualumą dabarčiai ir būtinumą tą aktualumą priminti tautai bei valstybės valdymo svertus turintiems. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment