Protokolas – dėl Vydūno atminimo įamžinimo

Išrašas

 

ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2012 m. gegužės 25 d.. Nr. (20.4.) – TAR1- 51

 

 

Posėdžio data:2012 m. gegužės 22 d.

Posėdžio laikas: 14 val.

Posėdžio vieta: 206 Pasitarimų kambarys, II a. Klaipėdos miesto savivaldybėje

 

Posėdžio pirmininkas: Vytautas  Čepas, komisijos pirmininkas, vicemeras, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys

Posėdžio sekretorė: Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

Posėdyje dalyvavo (8 komisijos nariai iš 9):

1. Nijolė Laužikienė, Klaipėdos miesto administracijos Ugdymo ir kultūros departamento direktorė;

2. Egidijus Šakalys, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo direktorius;

3.Asta Chrustaliova, Klaipėdos miesto administracijos Miesto ūkio departamento Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja;

4. Saulius Karalius, Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus muziejininkas-istorikas;

5. Albinas Druktenis, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos katedros vedėjas;

6. Silva Pocytė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė;

7.Vygantas Vareikis, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros vedėjas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys.

 

Kviestieji asmenys:

1. Petras Šmitas, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos skyriaus pirmininkas;

2. Arūnas Trukanas, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos skyriaus narys;

3. Jonas Lukšas, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos skyriaus l.e. atsakingas sekretorius;

4. Algimantas Švainys, Mažosios reikalų tarybos Klaipėdos skyriaus narys;

5. Artūras Razbadauskas, Vydūno draugijos narys, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys;

6. Vytautas Nausėda, Klaipėdos miesto administracijos Urbanistinės plėtros skyriaus Geodezijos ir GIS skyriaus vedėjas;

7. Vidas Pakalniškis, Klaipėdos miesto administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr.specialistas.

 

Posėdžio medžiaga:

1. Klaipėdos miesto administracijos Urbanistinės plėtros skyriaus Geodezijos ir GIS skyriaus 2012-05-02 raštas Nr. VS-2231 „Dėl naujos gatvės pavadinimo“, 1 lapas;

2. Klaipėdos miesto administracijos Urbanistinės plėtros skyriaus Geodezijos ir GIS skyriaus 2012-05-02 rašto Nr. VS-2231 „Dėl naujos gatvės pavadinimo“ pridedami situacijos planai, 3 lapai;

3. West Coast MC klubo nario Aurimo Mockaus 2012-04-27 prašymas, 1 lapas;

4. West Coast MC klubo nario Aurimo Mockaus 2012-04-27 prašymo pridedama medžiaga, 3 lapai;

5.  Vydūno draugijos garbės pirmininko dr. Vaclovo Bagdonavičiaus 2012-05-07 raštas „Dėl Vydūno paminklo Klaipėdoje“, 2 lapai;

6. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus 2012-05-18 pasiūlymas „Dėl Vydūno atminimo įamžinimo skulptūrine kompozicija Klaipėdos miesto centre“, 1 lapas;

7. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus pasiūlymo 2012-05-18 „Dėl Vydūno atminimo įamžinimo skulptūrine kompozicija Klaipėdos miesto centre“ pridedama medžiaga, 6 lapai;

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2 naujų gatvių pavadinimų suteikimo;

2. Dėl Klaipėdos automobilių ir motoračių klubo įamžinimo;

3. Dėl Vydūno atminimo įamžinimo.

 

3. SVARSTYTA. Vydūno atminimo įamžinimas.

V. Čepas pristatė Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus 2012-05-18 pasiūlymą „Dėl Vydūno atminimo įamžinimo skulptūrine kompozicija Klaipėdos miesto centre“ ir Vydūno draugijos garbės pirmininko dr. Vaclovo Bagdonavičiaus 2012-05-07 raštą „Dėl Vydūno paminklo Klaipėdoje“.

V.Čepas paprašė šiuo klausimu Komisijos narių pasisakyti.

V. Pakalniškis pastebėjo, kad Vydūno atminimo įamžinimui jau pritarta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos2006 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T2-338 „Dėl leidimo įamžinti Vydūno atminimą`“. Leidimas įamžinti buvo išduotas Klaipėdos miesto klubui „Guboja‘, kuri savo lėšomis pagamino ir įrengė atminimo lentą su Vydūno portretu ant St. Šimkaus konservatorijos pastato. Taip pat mieste yra Vydūno vardo mokykla. Paprastai savivaldybės taryba pritaria atminimo įamžinimui ir leidžia statyti savo, arba iniciatorių lėšomis atminimo ženklą. Čia prašoma: įamžinimo forma Vydūnui – pastatyti paminklą ir nurodyta vieta – Atgimimo aikštėje. Tačiau Savivaldybė, keik jis žino, dar neapsisprendė dėl Atgimimo aikštės teritorijos: ar atkurti čia miesto istorinius statinius, ar palikti aikštę.

V. Vareikis akcentavo, kad pastarąjį dešimtmetį ypač daug pastatytą daug paminklų ir kitų atminimo ženklų, visi jie kišami į miesto centrą ir daugelis jų yra nevykę. Reikėtų humanizuoti ir kitas miesto erdves. Taip pat reikėtų atsiklausti ir visuomenės nuomonės, išdiskutuoti, ar tiktų tokioje vietoje paminklas.

N. Laužikienė pastebėjo, kad Vydūno įamžinimo klausimas nuolat grįžta į šią komisiją. Ppažymėjo, kad nėra geresnio atminimo įamžinimo sklaidos, kaip žymaus žmogaus vardo suteikimo mokyklai – tai garantuoja, kad jaunoji karta augdama visada žinos, kas yra tas žmogus, kurio vardu pavadinta mokykla.

V. Pakalniškis pastebėjo, kad tai yra informacija, kad Vydūno įamžinimas turėtų būti žymiai maštabiškesnis.

V. Čepas pastebėjo, kad ne šio Komisijos kompetencija spręsti dėl vietos.

S. Pocytė pasakė, kad reikėtų sudaryti sąrašą įžymių Klaipėdos asmenybių. Gerai, kad Vydūnas būtų dar kartą įamžintas, tačiau prisiminus, kad iki šiol mieste bėra įamžinti E.Simonaičio ir J. Stiklioriaus atminimas – yra negerai. Be E.Simonaičio apsisprendimo būti sukilimo vadu, kuis lėmė1923 m. įvykius, Klaipėda nebūtų Lietuvos dalis. Pastebėjo, kad siūloma vieta Vydūno paminklui yra netinkama- tai per daug atvira erdvė, kuri neatitinka Vydūno asmenybės: filosofo, susikaupusio savyje. Pritarė V. Vareikio pasiūlymui – humanizuoti kitas miesto erdves.

V. Pakalniškis pasakė, kad toks sąrašas yra sudarytas jau senai, tačiau jame Vydūno nėra, nes jis Klaipėdoje buvo tik apie metus.

A. Chrustaliova pritarė, kad siūloma Atgimimo aikštė  yra netinkam vieta Vydūno paminklui – tai per daug atvira erdvė.

A. Druktenis pasiūlė pritarti dėl įamžinimo reikšmingumo, tačiau ne dėl vietos, ir ne dėl formos. reikėtų labiau kamerinės aplinkos – Klaipėdos universiteto teritorijoje, ar skverelyje, kur yra medžių ir vieta susikaupti, pamąstyti

S. Karalius pritarė, kad reikėtų kitas erdves pažymėti. Galėtų būti žymių Klaipėdos žmonių biustų alėja.

N. Laužikienė priminė, kad toks pasiūlymas jau buvo, jis atrodo labai patraukliai.

A. Razbadauskas pasiūlė pritarti dėl pačio įamžinimo fakto. Dėl siūlos vietos sutiko, kad netinka.

A. Švanys pristatė paminklo Vydūnui Atgimimo aikštėje vizualizaciją.

J. Lukšas informavo, kad sudaroma Valstybinė komisija šiuo klausimu, paprašė atsižvelgti į jų siūlymą.

P. Šmitas pasakė, kad pritaria Komisijos nuomonei.

V. Čepas pastebėjo, kad įžymių žmonių įamžinimą lydi paradoksai. Dažnai mieste, kuriame tas žmogus net nebuvo, jam pastatytas paminklas yra pats populiariausias – pvz. Vilniuje- paminklas Zapai.

N. Laužikienė pastebėjo, kad daugelis įžymių žmonių Klaipėdoje ilgai neužsibūdavo, tai – pravažiuojamas miestas.

V. Čepas pasiūlė pritarti Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus iniciatyvai įamžinti Vydūno atminimą Klaipėdoje. Tačiau pasiūlė pasitarti, ar nurodyti įamžinimo forma, ar ne? Ar įrašyti nutarime- „skulptūrine forma“?

Komisijos narių nuomonė šiuo klausimu išsiskyrė.

V. Čepas pasiūlė balsuoti: kas už tai, kad Komisijos nutarimą formuluoti su nurodyta įamžinimo forma: „Pritarti Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus iniciatyvai įamžinti Vydūno atminimą Klaipėdoje skulptūrine forma“?

Balsavo:

UŽ-3

NE-2

SUSILAIKĖ-2

V. Čepas konstatavo, kad nugalėjo formuluotė su nurodyta įamžinimo forma.

 

NUTARTA:

1. Pritarti Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus iniciatyvai įamžinti Vydūno atminimą Klaipėdoje skulptūrine forma;

2. Rekomenduoti  Kultūros skyriui parengti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Vydūno atminimo įamžinimo Klaipėdoje skulptūrine forma.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Vytautas Čepas

 

Posėdžio sekretorė                                                                                               Raimonda Mažonienė

 

 

 

TIKRA:

Raimonda Mažonienė,

Ugdymo ir kultūros departamento

Kultūros skyriaus vyr.specialistė, tel.: 39 61 74

2012-05-25

 

Laiškas dėl Vydūno atminimo įamžinimo

Sveiki, mieli klaipėdiškiai – Vydūno atminimo įamžinimo iniciatoriai

Labai norėtųsi, kad akcija sėl Vydūno paminklo nenutrūkktų ir įgautų vis didesnį pagreitį. Tam pirmiausia reikėtų suburti kuo stipresnes klaipėdiškių šviesuolių pajėgas ir gal būt įtraukti kultūra besirūpinančias kitas visuomenines organizacijas. Žodžiu reikia suburti energingą iniciatyvinę grupę ir iš jos sudaryti visuomeninį komitetą Vydūno paminklui statyti. Į šią grupę bei komitetą kviečiamieji žmonės turi besąlygiškai pritarti ir norėti, kad toks paminklas atsirastų. Tačiau nebūtinai turi sutapti nuomonės, kur tas paminklas turi būti pastatytas. Reikia sudaryti galimybes teikti įvairius pasiūlymus ir juos aptarti, diskutuojant pasirinkti optimaliausią variantą. Tačiau iniciatorių štabas turi duoti kuo aiškiausiai suprasti, kad diskusijos negali būti begalinės ir nerezultatyvios ir kad sprendimas turi būti priimtas per griežtai apibrėžtą laiką. Būtų gerai, kad būtų užduotas pakantumu ir tolerancija įvairioms nuomonėms pasižymintis diskusijų tonas ir bediskutuojant atmetamas bet koks agresyvumas ir nepakantumas, kuris kartais provokaciniais tikslais gali būti tyčia naudojamas. Reikia sugebėti jį gerumu įveikti .

Į komitetą reikėtų įtraukti ir vieną kitą savivaldybės ar kitokios valdžios atstovą. Absoliučią komiteto narių daugumą turi sudaryti klaipėdiškiai ir tik vienas kitas gali būti iš kitur. Pirmininkas irgi turi būti klaipėdiškis. Neturi būti priekaištaujama, kad kažkas klaipėdiškių reikalus už juos pačius tvarko. Žinoma, to paties komiteto iniciatyva nuomonę išreikšti dėl paminklo pobūdžio, o vėliau ir dėl konkursui pateiktų projektų turėtų būtų kviečiami visi kultūrai neabejingi Lietuvos (ir ne tik) žmonės.

Ilgai neatidėliojant reikėtų suorganizuoti fondą paminkui statyti. Žinoma, nereikia per daug tikėtis didelių įplaukų (jos priklausys ir nuo to, kaip visuomenei bus parodytas paminklo reikalingumas ir reikšmingumas), tačiau svarbiausia, kad į Vydūno įamžinimo reikalą bus įtraukta kuo daugiau žmonių, kuo daugiau kad ir kukliausi įnašu bus prisidėję prie to reikalo, gal būt taip tas pamiklas bus visos tautos statomas. Jei taip atsitktų būtų didžiulis laimėjimas, tikrojo tautos dvasinio atgimimo ženklas.

Su tuo dar tebelaukiamu atgimimu reikėtų sieti jūsų, klaipėdiškiai, iškeltą idėją, kad paminklas atsirastų būtent Atgimimo aikštėje. Motyvuokime tuo, kad Vydūnas, kaip asmuo, išties buvo kuklus, bet savo darbais ir palikimu didis, vertas itin iškilaus pagerbimo. To pagerbimo ne pats Vydūnas bus įsiprašęs, bet mes jį išreikšime už tai, ką jis davė ir mums paliko. Manyčiau, kad yra gera proga siūlomos aikštės rekonstrukciją sieti su tikruoju Atgimimu ir jos tikruoju šaukliu, tą sąsają paversti pagrindine tiek aikštės rekonstrukcijos, tiek Vydūno iamžinimo idėja. Toji idėja galėtų būti būsimosios aikštės rekonstrukcijos užduoties leitmotyvas. Kaip toji idėja taps kūrybinio sprendimo idėja, suras patys kūrėjai, dalyvausiantys paskelbtame konkurse (jį paskelbti reikėtų kuo greičiau, taigi ir dėl vietos išdiskutuoti ir apsispręsti reikia gana greitai). Reikia manyti, kad tų kūrybinių idėjų atsiras bent keletas, o komitetui reikės sudaryti sąlygas jas svarstant visuomenei, taigi, mums visiems, pasakyti savo nuomonę.

Nereikia sielvartauti, jeigu išsikristalizuos pagįstas siūlymas pasirinkti paminkui kitą vietą.

Į iniciatyvinę grupę šalia jūsų jau pasiūlytų žmonių siūlyčiau pakviesti dar tokius žinomus, man pažįstamus klaipėdiškius, kurie nebūtinai turi tokią pačią nuomonę:

prof. Petrą Bielskį, prof. Stasį Vaitiekūną, doc. Arūną Baublį, doc.Aleksandrą Žalį, doc. Marijų Šidlauską, leidėją Antaną Stanevičių, doc. Jurgį Mališauską, doc. Albertą Jušką.

Pakalbinti jie savo ruožtu pasiūlys dar ką nors, manau, kad ir Jūs patys dar ne vieną žinot – tegu ta iniciatyvinė grupė būna kuo didesnė. Be abejo, atsikuriantis klaipėdiškis Vydūno draugijos padalinys turi kuo aktyviausiai į šį reikalą įsijungti ir pasiūlyti savus žmones jame dalyvauti.

Linkėdamas kuo geriausios sėkmės vykdant didžiai reikšmingą misiją,

pagarbiai,

Vaclovas Bagdonavičius

Vilnius, 2012 m. birželio 5 d.

Atminimo lentos aptarimas Vokietijos ambasadoje

2012 m. birželio 26 dieną Vokietijos ambasadoje įvyko susitikimas su Lippės krašto bažnyčios įgaliotiniu Rytų Europai kunigu Miroslav Daniu ir Detmoldo savivaldybės atstovais. Buvo atidžiai išnagrinėtas kunigo pasiūlytas atminimo lentos teksto projektas ir kai kas patikslinta. Kunigas M. Danys padovanojo didelę namo, prie kurio bus pritvirtinta lenta, nuotrauką, pateikė su tuo namu susijusios medžiagos, brėžinių. Buvo susitarta, kad to namo vienos sienos nišoje bus pastatytas skulptoriaus Antano Žukausko sukurtas varinis Vydūno biustas, kurio gipsinė kopija buvo 1992 m. padovanota Lippės kraštotyros muziejui Detmolde, ir kurį (varinį) dabar skulptorius vėl atliedins. M. Danys supažindino su būsimų iškilmių Detmolde programos projektu.

Susitikime dalyvavo Vokietijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Friedrich-Wilhelm Nehl, Vydūno draugijos garbės pirmininkas Vacys Bagdonavičius ir Draugijos aktyvistai Tomas Stanikas, Aušra Martišiūtė bei vertėja Irena Tumavičiūtė.

Paminėtas Vydūno knygos aštuoniasdešimtmetis

2012 m. rugsėjo 6 d Vydūno draugija pakvietė į Vilniaus įgulos karininkų ramovę paminėti aštuoniasdešimtmečiui nuo garsiosios istoriosofinės Vydūno knygos „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ pirmojo vokiškojo leidimo pasirodymo. Tebuvo išplatinta tik nedidelė šios knygos tiražo dalis, didžioji dalis 1934 m. buvo konfiskuota hitlerinės valdžios. 1938 m. jos autorius buvo pasodintas į kalėjimą. Pasigirdus įžymiausių pasulio žmonių protesto balsams, paleistas. 1982 m. Vydūno fondas Čikagoje išleido 2-ąjį knygos leidimą ir išplatino po pasaulio bibliotekas. Lietuviškai šis dramatiško likimo veikalas tebuvo išleistas tik 2001 m.

Apie šio veikalo reikšmingumą, kūrimo aplinkybes, dramatiškąjį likimą, lietuviškojo leidimo peripetijas, kalbėjo renginyje dalyvę Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. Vacys Bagdonavičius, šios draugijos garbės narys berlynietis žurnalistas Leonas Stepanauskas, knygos vertimo redaktorė dr. Lilija Kudirkienė, istorikas dr. Algirdas Matulevičius, vertėjo Rapolo Šaltenio sūnus dailininkas prof. Arvydas Šaltenis.

Vokiškai ir lietuviškai skambėjo knygos ištraukos, skaitomos germanistės Irenos Tumavičiūtės ir aktorės Ritos Juodelienės.

Mažosios Lietuvos dainas atliko Eglė Burkšaitytė, Apeigų folkloro ansamblio „Kūlgrinda“ dainininkės, jaunieji vydūniečiai Giedrė ir Gintarė Baltakytės, pritariant Tautvydo Skipičio kanklėms.

Vydūnas čia ir dabar

2012 m. kovo 28 d. LR Seime įvyko Kultūros dienai skirta diskusija „Kultūros prioritetas visuomenės gyvenime“, kurioje buvo perskaityti pranešimai: prof. dr. Jono Glemžos „Kultūra ir mes (praeities, dabarties ir ateities aspektai)“, doc. dr. Vacio Bagdonavičiaus „Vydūnas čia ir dabar“, Ramunės Barauskienės „Kultūra ir santaikos ženklai“, prof. habil. dr. Liberto Klimkos „Apie nacionalinės kultūros orumą“. Diskusijos dalyvius sveikino ir pasisakė LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys, LR Kultūros ministras Arūnas Gelūnas, LR Seimo narys Julius Dautartas.

Pateikiame dr. Vacio Bagdonavičiaus pranešimą.

 

 

 

Vacys Bagdonavičius


Vokietijai pripažinus Lietuvos nepriklausomybę, 1918 m. balandžio 10 d. Vydūnas pasiuntė sveikinimo laišką tuometiniam Lietuvos Tarybos pirmininkui A. Smetonai. Jame mąstytojas išreiškė tikėjimą tuo, kad „Amžinoji Apvaizda yra pasirinkusi Lietuvą aukštam uždaviniui“ – „būti pasaulyje viena aiškiausiųjų žmoniškumo reiškėjų“. Vydūnui atrodė, jog greitai ateis ta diena, kai pasijausime esą „dėkingi, kad mums likimas parinko gyventi Lietuvai“. Mąstytojas įžvelgė priespaudų nuvargintoje, karo dar labiau nuskurdintoje Lietuvoje tebesant pakankamai daug „jaunatvės pasitikėjimo ir jaunatvės galių“ ir buvo įsitikinęs, kad „Lietuva yra šalis, kurioje žmogus tikrąjį žmoniškumą labai aukštai stato“[1]. Sugebėjusi reikšti tikrąjį žmoniškumą per visas priespaudas ir vargus, tauta nusipelniusi Amžinos Apvaizdos patikėtos kilnios misijos – tuoju žmoniškumu paveikti prieštaravimų draskomą pasaulį, o tai misijai atlikti ir esanti suteikta laisvė. „Pasaulis valdomas labai taurių, kilnių, šventų galybių. Ir jas nujėgti tegali žmogus, kuris yra pasišventęs Aukštybei. Šitos galios yra suteikusios nepriklausomybę mūsų tautai, – rašys Vydūnas po kelerių metų savo leistame žurnale „Darbymetyje“. – Joms veikiant visose pasaulio vietose, mūsų tauta išėjo iš vergovės. Ir jųjų leista dabar mūsų tautai gyventi savaip. Tik numanykime, kiek tai reiškia: savaip po tiek vargų, po tiek amžių prislėgimo, priespaudos ir paniekos!“[2] Pasidžiaugęs tautai aukštųjų galių suteikta laisve, mąstytojas primins, jog tasai džiaugsmas neturįs virsti svaigia euforija, nes pirmiausia „kiekvienam tautos vaikui priderėtų mąstyti apie tai, kam mūsų tauta nebepriklausoma, kam jis pats nebeverčiamas svetimiems vergauti, kam suteikta jam ir visai tautai laisvė“.[3]

„Mes laisvi, jeib ką reikštume. Ir mes laisvėsime, kiek mes reikšime. Jeigu to nebus, tai pasaulio padėtis vėl virs tokia, kad nebebus mums vietos gyventi, nebebus sąlygų mūsų gyvybei augti ir stiprėti bei įsigalėti“,[4] – jau įspėdamas apie galimas tautos laisvei grėsmes kalba mąstytojas tame pat „Darbymetyje“. Čia pat jis su dideliu susirūpinimu konstatuoja, kad tauta penktaisiais nepriklausomybės metais nei savo laisvės prasmės, nei jai tekusios misijos reikšmingumo dar nėra suvokusi ir ragina kuo greičiau tą suvokimą išsiugdyti. „Mums rodosi, kad mūsų tauta laisva. Ir nuolat girdime sakant, ji nepriklausoma. Bet skaidriosios akys mato, kad mūsų tauta tėra nepriklausoma gyvenimo paviršiaus dalykuose. Ir jos mato, kad ir tai laisvei gresia pavojus, kadangi kitos, būtent esmingosios, laisvės nėra. Ir todėl labai svarbu, kad pradėtume jos ieškoti, kad pasistengtume, jeib ją įgijus.“[5] Metams praėjus nuo šio nerimu pažymėto konstatavimo ir raginimo 1924 m. mąstytojas paskelbs jau beveik apie aliarmą įspėjantį straipsnį „Mūsų tautos gyvenimo krizis“.

Kokią gi krizę įžvelgė tilžiškis išminčius, atrodytų, gana tvirtai ant savo kojų atsistojančioje ir daugeliu atžvilgių stiprėjančioje jaunoje valstybėje? Mąstytojas konstatavo, jog būtent to stiprėjimo akivaizdoje tautoje tada nebūta net „aiškaus nujautimo, kad gyvenama krizio laiku“, o paprastajam  „žvilgiui rodėsi, kad viskas yra tvarkoje“[6]. Tad ką konkrečiai negero mąstytojo „skaidriosios akys“, prieš metus mačiusios, jog „nėra esmingosios laisvės“, įžvelgė to meto gyvenime ir kokia turėtų būti toji „esmingoji laisvė“? Visos negerovės, anot mąstytojo, didžiąja dalimi kylančias dėl pačios laisvės klaidingo supratimo. Laisvę nemaža tautos dalis suvokusi kaip galimybę nesivaržant siekti materialinių vertybių, hedonistinių malonumų, juos laikant prioritetiniais gyvenime, atsipalaiduoti nuo bendrų tautos ir valstybės interesų, hipertrofuoti individualius egoistinius siekius, pelnytis kitų sąskaita ir pan. Drausmė, tvarka, dvasinė saviugda imta traktuoti kaip laisvės varžymo priemonės. Būtent toksai laisvės supratimas vedąs tautą į dvasinės kultūros krizę, į josios gyvybinių galių silpnėjimą, kartu – į visišką vidinės, tikrosios, laisvės praradimą, po kurio gali sekti ir išorinės, t.y. politinės, laisvės netekimas. Tenlink, anot Vydūno, tautai kelią tiesiantys tokie valstybės gyvenime įsigalintys dalykai kaip minėtosios egoistinių individualių interesų viršenybės prieš bendruosius adoravimas, iš svetimųjų valdymo paveldėtas atotrūkis tarp valdžios ir žmonių, žemas valdžion susispietusiųjų tautiečių dorovės lygis, jų atsakomybės ir pareigingumo stoka, tautos elito dalies viešai demonstruojamas abejingumas ar netgi niekinantis požiūris etninės kultūros atžvilgiu, tautinės savasties ugdymo eliminavimas iš švietimo sistemos, savitų tautinių bruožų nykimas mene, menkavertės masinės kultūros skverbimasis į gyvenimą jos negatyvus poveikis jaunimui ir pan. Visa tai sąlygoją pastebimą tautos dorovės kultūros nuosmukį, žmoniškumo galios atskirame žmoguje silpnėjimą. Viso to akivaizdoje valstybės institucijos liekančios abejingos dvasingos, doroviškai tvirtos ir atsakingos asmenybės ugdymui. Tokiomis sąlygomis vaikydamasis išoriniams pomėgiams tenkinti skirtos tariamosios laisvės, žmogus prarandąs vidinę laisvę, t.y. galimybę jo dvasiai būti laisvai nuo paviršutiniškų hedonistinių troškimų ir pačiai reikštis taurųjį žmoniškumą. Pro žmoniškumo prizmę žvelgiančiam mąstytojui atrodo, jog pati valstybės orientacija į ekonomikos stiprinimą, materialinio turtėjimo skatinimą, spartų civilizacijos laimėjimų diegimą, į pastangas būtent šiose sferose pasivyti kitas tautas esanti vienapusiška, jos neatsveria su šiais tikslais kartu turimas įgyvendinti dvasinis tautos augimas, jos kultūros raiška. Tokios orientacijos fone valstybės gyvenime toną todėl ir duodančios ne taurumu pažymėtos žmoniškos stiprybės, o silpnybės – savanaudiškumas, garbės troškimas, pakantos ir tolerancijos stoka, bendravalstybinio susitelkimo nebuvimas, atotrūkis tarp valdžios ir visos tautos.

Juk beveik lygiai taip pat kalbame mes apie savo šiandieną. Kodėl tad nepasitelkus tiems savo kalbėjimams argumentuoti vydūniškuosius perspėjimus dėl to kas gali atsitikti (o atsitiko tai, kas atsitiko 1940 metais), kai ne dvasinės kultūros puoselėjimas bei žmoniškumo ugdymas yra valstybės gyvavimo pagrindas, o ekonomika, ekonomika ir dar daug kartų ekonomika , kaip tikslas sau, kaip bedvasis monstras, užėmęs Dievo vietą. Taip, Dievo vietą. Įsižiūrėkime į statistinio Lietuvos žmogaus svarbiausius rūpesčius – absoliuti dauguma susijusi buitimi, pragyvenimo lygiu, materialine gerove, vartojimu. Juk būtent šitie dalykai sudaro tam statistiniam lietuviui savaime suprantamą gyvenimo prasmę. Labai dažnas net iš pamaldų grįžtąs  mūsų tautietis ir pilietis užklaustas apie gyvenimo prasmę tiesiog nesupras, apie ką klausiama. Gal tik paklaustas, ką veikė bažnyčioje, tą pramę ir susipras susieti su Dievu, bet ir tai kažin ar tiek, kad kelias Dievop atrodytų toks, už kurį gyvenime nėra jokio svarbesnio tikslo. O juk tokį kelią prieš akis kiekvieną gyvenimo akimirką regint visi darbai ir rūpesčiai įgautų su tuo keliu susijusią prasmę ir ir nebegalėtų remtis savanaudiškumą ir kitokį blogį įtvirtinančiais principais. Ar bereikia priminti, kad daug tokiais principais grįsto veikimo matome šiandien siaučiant mūsų politikos laukuose. Pats Dievas atsirinks, kas po tuos laukus darbuojasi dorai, o kas juodus darbus atlieka, bet būtų daug geriau, kad patys besidarbuojantys savo veiksmus būtų suderinę su tuo kas visuotinai suprantama kaip Dievo aprobuotasis teisingumas. Jei taip būtų, kažin ar mūsų šiandieniniame žodyne dažnas būtų žodis krizė, o tai ką  dabar juo vadiname, vadintume mūsų ūkinį gyvenimą ištikusiais sunkumais, kurie verčia kiek saikingiau žiūrėti į vartojimą, bet dėlkurių be duonos kasdieninės neliks nė vienas savo prakaitu ją užsidirbąs , nes jos mūsų Tėvynėje tikrai pakanka ir visada jos užsiauginti galime.

Vydūnas įstabus ne tiek dėl to, ką ne itin gero matė anuometinės nepriklausomos valstybės gyvenime, o dėl to, kad paaiškino ir tų negerumų priežastis bei visais savo plunksnos darbais ir gyvu žodžiu aiškino, kaip reikia tvarkyti gyvenimą, kad juo būtų realizuojama žmogaus ir tautos gyvenimo prasmė – „siekti tobulesnio žmoniškumo“ ir taip kilti Dievop. Žinoma, galime ir nekreipdami dėmesio į tai, kad toks Vydūnas buvo, patys ieškoti prasmingos būties siekimo būdų. Tačiau pradėję ieškoti norom nenorom imsime žiūrėti, ką kiti pasaulyje jau suradę yra, ir nelabai ką savo beturėsime pridėti prie to, ką surasime. Ir dar: jeigu įveiksime savo tautinio nevisavertiškumo kompleksą, kuris kažkodėl labai madingas tapo ir dėl kurio visa, kas svetima labiau negu savo vertiname, ir pasižvalgysime po mūsų intelektinio ir dvasinio paveldo lentynas, o ten aptiksime bent šiais laikais išleistus keturis Vydūno raštų tomus (tai toli gražu ne visa šio kūrėjo palikimas) ir į juos pasinersim, pamatysim, kad ten yra toji pati išmintis, kuri iš įvairių pasaulio išminties šaltinių sklinda, tik ji dar tampriai susieta su mūsų tautos realybėmis.

Deja, Vydūno išmintis šiandien ne visiems yra patogi, o ypač nepatogi tiems, kurie stengiasi stiprinti vartotojiškas mūsų visuomenės nuostatas, menkinti dvasinės kultūros svarbą žmogaus gyvenimui. Su ta išmintim nepakeliui ir tiems, kas dėl vienokių ar kitokių priežasčių nemėgsta tautinių vertybių ir jose įžvelgia pavojus modernesnės gyvensenos siekiams bei mūsų valstybės integravimuisi į civilizuotąjį pasaulį. Tačiau dėl joje pernelyg aiškiai deklaruojamo tauraus žmoniškumo, pabrėžiamo pakantumo įvairiems požiūriams, dėl orientavimo siekti tautiškumo ir bendažmogiškumo darnos viešai ją supeikti lyg ir nėra kaip, tad geriau ignoruoti, apsimesti, kad ji jau nugrimzdusi nebeaktualioje praeityje, kad niekas joje neberanda šiandienai reikšmingų dalykų. Bet esama ir atvirai išreiškiamo nepasitenkinimo, netgi ypač griežtų sovietmečiu atsiduodančių pagrūmojimų dėl pastangų Vydūno idėjinį palikimą sieti su dabartimi. Pvz..: „viešas kapstymasis po Vydūno pasaulėžiūros pamatais yra labai pavojingas“,  „tai akivaizdžiai dvasiškai pavojinga“, „šiuo metu gilinti „kultūros uostą“ ties Vydūnu – nesveika ir neprasminga“, „stiprės agresyvi tautiškumo gynyba grindžiama „Vydūno dvasia“[7] ir pan. (pabraukta mano – V.B.). Panašaus pobūdžio perspėjimų  ir dantų griežimo dėl to, kad Vydūno portretas pateko ant 200 litų banknoto, būta ir daugiau, tačiau, ačiū Dievui ir sveikai Lietuvos žmonių nuovokai, jie nieko rimčiau neišgąsdino. Vydūno gerbėjus tie perspėjimai ir pagrūmojimai turėtų ne tik negąsdinti, bet ir tam tikra prasme džiuginti, nes jie rodo, kad tilžiškio išminčiaus palikimo dvasinė energija tebėra pakankamai stipri ir sukrečia tuos, kurie nesugeba ar nenori atsikratyti dogmatinio mąstymo, nesvarbu, iš kokio tikėjimo ar kokios ideologijos jis būtų kilęs. Tačiau džiaugsmas dėl to neima, nes tokie nusistatymai ir pagrūmojimai neprisideda prie dvasinės kultūros prioriteto įtvirtinimo mūsų gyvenime, prie to prioriteto, kurį jausdamas kiekvienas tautos žmogus, kiekvienas valstybės pilietis kartu su Vydūnu norėtų būti „aiškia žmoniškumo apraiška ir tuo kitus tam žadinti“. Visais savo darbais, visu gyvenimu. Taip, kaip darė pats Vydūnas ar prieš metus mus palikęs Justinas Marcinkevičius, kurį drįsčiau pavadinti vydūniškosios misijos tęsėju tuo laiku, kuriuo lemta gyventi mums.

Nuolat prisimenu Vydūno misteriją „Probočių šešėliai“. Joje pavaizduota situacija XX a. pradžioje. Tada tauta skynėsi kelią laisvon būtin ir besiskindama blaškėsi. Kūrėsi visokie judėjimai, partijos, radosi įvairios ateities vizijos, ir visa tai sukosi apie materialinės gerovės idėją. Ją simbolizavo bendromis to meto aktyvesniųjų tautos sambūrių pastangomis pastatytas paminklas spėkai ir medegai – jėgai ir materijai. Jis tautai užstojo kelią į dvasinės raiškos erdvę, kaip pačiam Vydūnui atrodė, į tikrąją, esmingąją, laisvę. Reikėjo tai laisvei paminklo, kaip prasmingo gyvenimo orientyro. Vydūno misterijos herojus Tautvyda nugriauna griozdiškąjį spėkos ir medegos paminklą ir pastato paminklą dvasiai ir šviesybei. Atrodo, kad mes kol kas statome paminklą spėkai ir medegai. Ar pajėgsime jį nuversti? Pajėgsim, jei būsim atkaklūs, jei pasitelksim vydūniškąją išmintį, ir gyvenimo pavyzdį, jei labai aiškiai suvoksime, kad dvasinė kultūra yra pats didžiausias prioritetas prasmingo gyvenimo siekiančiam žmogui, savo būties prasmę jaučiančiai tautai, savo tikrąją paskirtį žinančiai valstybei. Tam turim nuolat šviesinti savo sąmonę.[1] Cit. iš: Bagdonavičius V. Sugrįžti prie Vydūno, V., 2001, p.422 – 423

[2] Vydūnas. Raštai, t. 3, V., 1992, p. 259

[3] Ten pat, p. 260

[4] Ten pat, p. 261

[5] Ten pat, p. 257

[6] Ten pat, p. 311

[7]  Vydūnas čia ir dabar//Baltija, 2003, p.149,150,152,153.

Dr. Vaclovui Bagdonavičiui – 70 metų

 

Algirdas ŽEMAITAITIS, Vilnius

2011 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13) įvyko Vydūno draugijos renginys, skirtas 23-ejų metų veiklos apžvalgai ir jos garbės pirmininko dr. Vaclovo Bagdonavičiaus 70-mečiui.

Gausūs renginio dalyviai apžiūrėjo Jubiliato surengtą parodėlę – Vydūno palaidojimo ir perlaidojimo nuotraukas, dokumentus, laikraščius bei draugijos perspausdintas Vydūno knygas, kai kurias buvo galima ir įsigyti. Kitoje salėje sugiedojus draugijos himną „Lietuvių giesmė“ (žodžiai Vydūno, muzika Karlo Janzo), ilgametis jos pirmininkas V. Bagdonavičius savo pranešime „23–eji metai Vydūno išminties šviesoje“ trumpai apžvelgė nuveiktus darbus. Primindamas labiausiai draugijos veiklos prasmę atspindinčias akcijas – Vydūno palaikų perlaidojimą bei Vydūno „Mūsų uždavinio“ naujo leidimo išdalinimą Prezidentei, Premjerui, Seimo ir Vyriausybės nariams, Kovo 11-osios akto signatarams, pranešėjas akcentavo mąstytojo idėjų aktualumą dabarčiai ir būtinumą tą aktualumą priminti tautai bei valstybės valdymo svertus turintiems. Minėtosios akcijos ryškios to priminimo apraiškos.

Po to beveik dvi valandas sekė pasisakymai ir sveikinimai (net iš Čikagos) Jubiliatui. Kalbėjo draugijos dabartinė pirmininkė Rima Palijanskaitė, LR Kultūros ministerijos atstovas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktorė dr. Jolanta Širkaitė (perėmusi Jubiliato pareigas), Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybių atstovai, įvairių organizacijų ir draugijų delegacijos, buvę bendramoksliai ir bendradarbiai bei daugelis kitų (visų neįmanoma ir išvardinti dėl vietos stokos). Visi minėjo Jubiliato nuveiktus darbus, aktyvią visuomeninę veiklą, jo sugebėjimą tyliu žodžiu spręsti ginčytinus darbo klausimus, linkėjo stiprios sveikatos ir naujų veikalų, dovanojo ne tik gėles, bet ir įvairias dovanas; buvo aprištas vardine tautine juosta.

Renginį vedė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja dr. Aušra Martišiūtė. Programoje dalyvavo dainininkas Danielius Sadauskas, Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“. Po oficialios renginio dalies vyko jo pratęsimas Vydūno draugijos patalpose (J. Basanavičiaus g. 29).

Trumpai apie Jubiliatą

Filosofas, literatūrologas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas ir žymiausias Vydūno kūrybos tyrinėtojas bei propaguotojas Vaclovas (rašosi ir Vacys) Bagdonavičius gimė 1941-09-02 Gervėnuose (Kurtuvėnų vlsč.), 1965 m. baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą). 1965–1969 m. šio universiteto tarybos mokslinis sekretorius, 1969–1972 m. – aspirantas. Nuo 1972 m. dirbo Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institute (pavadinimas keitėsi keletą kartų), nuo 1992 m. šešiolika metų jo direktorius. Humanitarinių mokslų daktaras 1993 m. (filosofijos mokslų kandidatas 1987 m.). Nuo 1996 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete, docentas.

1988-11-5, praėjus dviem savaitėms po Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo, kartu su kitais Vilniuje įkūrė visuomeninę kultūros Vydūno draugiją ir jai vadovavo, dabar jos garbės pirmininkas. Indijos bičiulių draugijos vienas iš steigėjų (1967 ). Lietuvos kultūros fondo valdybos, Tautos namų tarybos, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos narys, buvo žurnalų „Filosofija. Sociologija“ bei „Humanistica“ red. pavaduotojas, almanachų „Ramuva“, „Naujoji sąmonė“ vienas iš atsakingųjų redaktorių.

Pagrindinės tyrimo sritys – Lietuvos filosofijos bei etninės minties istorija, etikos teorija, literatūros istorija, XIX a. pab.– XX a. pr. Mažosios Lietuvos kultūra. „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ (I–IV t., 2000–2009 m.) redakcinės kolegijos narys, pirmininkas (IV t. vyr. redaktorius). Daugiausia dėmesio skiria Vydūno kūrybiniam palikimui ir jo reikšmei Mažosios Lietuvos dvasiniam gyvenimui tirti. Išleido knygas „Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai“ (1987 m.), „Vydūno etika“ (1999 m., 2 leid. 2003 m.), „Sugrįžti prie Vydūno“ (2001 m.), „Vydūnas. Trumpa biografija” (2005 m., 2 leid. 2008 m.), „Spindulys esmi begalinės šviesos: etiudai apie Vydūną“ (2008 m.), parengė Vydūno raštus (1–4 t., 1990–1994 m.), sudarė ir suredagavo straipsnių rinkinį „Vydūnas lietuvių literatūroje“ (1994 m.), Vydūno veikalų apie sveiką gyvenseną rinkinį „Sveikata, jaunumas, grožė“; „Gimdymo slėpiniai“ (1991 m.), jo kūrybos rinkinį rusų kalba „Tikiu šventąja paslaptimi“ (1994 m.), kartu su Tomu Staniku parengė fotografinius Vydūno traktatų „Mûsû uzdavinîs“ (2010 m.) ir „Sąmonė“ (2011 m.) leidimus. Paskelbė daugiau kaip 200 straipsnių, brošiūrų, recenzijų Lietuvos ir užsienio spaudoje, perskaitė kelioliką pranešimų mokslinėse tarptautinėse bei Lietuvoje vykusiose konferencijose. Vadovavo vieno iš Lietuvos nacionalinio saugumo koncepcijos projektų kūrimui, sudarė šiai koncepcijai skirtą darbų rinkinį „Lietuvos nacionalinis saugumas : Teorija ir realijos“ (1994 m.).

V. Bagdonavičiaus rūpesčiu iš Detmoldo (Vokietija) buvo pervežti ir 1991 10 19 Bitėnų-Rambyno kapinaitėse perlaidoti Vydūno (1868–1953) palaikai. 1992 m. įrengta Vydūnui skirta ekspozicija Lipės kraštotyros muziejuje Detmolde. Apdovanotas Čikagos Vydūno fondo premija (1992 m.), almanacho „Varpai“ literatūrine premija (2009 m.), pirmo laipsnio medaliu „Už nuopelnus Tautai ir Vilniui“ (2009 m.). Išrinktas Pagėgių krašto Garbės piliečiu (2010 m.). Su Vydūno draugija kasmet tvarko Bitėnų kapinaites.

Įsiklausykime į V. Bagdonavičiaus vydūniškus žodžius:

Kam atgimimo metu jau artimiau buvo pažįstamas Vydūno idėjinis palikimas ir žinomos tikrosios jo radimosi intencijos, tam regėjosi gražios tautos atsigavimo perspektyvos, kurios, rodėsi, tiesis tame palikime akumuliuotos išminties spindulių rodoma kryptimi. Tada buvo intuityviai suvokta, vardan ko pakyla tauta, vardan ko ji veržiasi būti sau tauta, o žmogus – sau žmogumi. Toji pakilusioji tauta buvo graži tauriu dvasingumo spindėjimu, kilnia drąsa, širdingu vieningumu, bekompromisiniu tiesos ir teisingumo siekimu.

Nuotraukose – renginio momentai.

2011-09-10