Protokolas – dėl Vydūno atminimo įamžinimo

Išrašas

 

ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2012 m. gegužės 25 d.. Nr. (20.4.) – TAR1- 51

 

 

Posėdžio data:2012 m. gegužės 22 d.

Posėdžio laikas: 14 val.

Posėdžio vieta: 206 Pasitarimų kambarys, II a. Klaipėdos miesto savivaldybėje

 

Posėdžio pirmininkas: Vytautas  Čepas, komisijos pirmininkas, vicemeras, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys

Posėdžio sekretorė: Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

Posėdyje dalyvavo (8 komisijos nariai iš 9):

1. Nijolė Laužikienė, Klaipėdos miesto administracijos Ugdymo ir kultūros departamento direktorė;

2. Egidijus Šakalys, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo direktorius;

3.Asta Chrustaliova, Klaipėdos miesto administracijos Miesto ūkio departamento Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja;

4. Saulius Karalius, Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus muziejininkas-istorikas;

5. Albinas Druktenis, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos katedros vedėjas;

6. Silva Pocytė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė;

7.Vygantas Vareikis, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros vedėjas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys.

 

Kviestieji asmenys:

1. Petras Šmitas, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos skyriaus pirmininkas;

2. Arūnas Trukanas, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos skyriaus narys;

3. Jonas Lukšas, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos skyriaus l.e. atsakingas sekretorius;

4. Algimantas Švainys, Mažosios reikalų tarybos Klaipėdos skyriaus narys;

5. Artūras Razbadauskas, Vydūno draugijos narys, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys;

6. Vytautas Nausėda, Klaipėdos miesto administracijos Urbanistinės plėtros skyriaus Geodezijos ir GIS skyriaus vedėjas;

7. Vidas Pakalniškis, Klaipėdos miesto administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr.specialistas.

 

Posėdžio medžiaga:

1. Klaipėdos miesto administracijos Urbanistinės plėtros skyriaus Geodezijos ir GIS skyriaus 2012-05-02 raštas Nr. VS-2231 „Dėl naujos gatvės pavadinimo“, 1 lapas;

2. Klaipėdos miesto administracijos Urbanistinės plėtros skyriaus Geodezijos ir GIS skyriaus 2012-05-02 rašto Nr. VS-2231 „Dėl naujos gatvės pavadinimo“ pridedami situacijos planai, 3 lapai;

3. West Coast MC klubo nario Aurimo Mockaus 2012-04-27 prašymas, 1 lapas;

4. West Coast MC klubo nario Aurimo Mockaus 2012-04-27 prašymo pridedama medžiaga, 3 lapai;

5.  Vydūno draugijos garbės pirmininko dr. Vaclovo Bagdonavičiaus 2012-05-07 raštas „Dėl Vydūno paminklo Klaipėdoje“, 2 lapai;

6. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus 2012-05-18 pasiūlymas „Dėl Vydūno atminimo įamžinimo skulptūrine kompozicija Klaipėdos miesto centre“, 1 lapas;

7. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus pasiūlymo 2012-05-18 „Dėl Vydūno atminimo įamžinimo skulptūrine kompozicija Klaipėdos miesto centre“ pridedama medžiaga, 6 lapai;

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2 naujų gatvių pavadinimų suteikimo;

2. Dėl Klaipėdos automobilių ir motoračių klubo įamžinimo;

3. Dėl Vydūno atminimo įamžinimo.

 

3. SVARSTYTA. Vydūno atminimo įamžinimas.

V. Čepas pristatė Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus 2012-05-18 pasiūlymą „Dėl Vydūno atminimo įamžinimo skulptūrine kompozicija Klaipėdos miesto centre“ ir Vydūno draugijos garbės pirmininko dr. Vaclovo Bagdonavičiaus 2012-05-07 raštą „Dėl Vydūno paminklo Klaipėdoje“.

V.Čepas paprašė šiuo klausimu Komisijos narių pasisakyti.

V. Pakalniškis pastebėjo, kad Vydūno atminimo įamžinimui jau pritarta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos2006 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T2-338 „Dėl leidimo įamžinti Vydūno atminimą`“. Leidimas įamžinti buvo išduotas Klaipėdos miesto klubui „Guboja‘, kuri savo lėšomis pagamino ir įrengė atminimo lentą su Vydūno portretu ant St. Šimkaus konservatorijos pastato. Taip pat mieste yra Vydūno vardo mokykla. Paprastai savivaldybės taryba pritaria atminimo įamžinimui ir leidžia statyti savo, arba iniciatorių lėšomis atminimo ženklą. Čia prašoma: įamžinimo forma Vydūnui – pastatyti paminklą ir nurodyta vieta – Atgimimo aikštėje. Tačiau Savivaldybė, keik jis žino, dar neapsisprendė dėl Atgimimo aikštės teritorijos: ar atkurti čia miesto istorinius statinius, ar palikti aikštę.

V. Vareikis akcentavo, kad pastarąjį dešimtmetį ypač daug pastatytą daug paminklų ir kitų atminimo ženklų, visi jie kišami į miesto centrą ir daugelis jų yra nevykę. Reikėtų humanizuoti ir kitas miesto erdves. Taip pat reikėtų atsiklausti ir visuomenės nuomonės, išdiskutuoti, ar tiktų tokioje vietoje paminklas.

N. Laužikienė pastebėjo, kad Vydūno įamžinimo klausimas nuolat grįžta į šią komisiją. Ppažymėjo, kad nėra geresnio atminimo įamžinimo sklaidos, kaip žymaus žmogaus vardo suteikimo mokyklai – tai garantuoja, kad jaunoji karta augdama visada žinos, kas yra tas žmogus, kurio vardu pavadinta mokykla.

V. Pakalniškis pastebėjo, kad tai yra informacija, kad Vydūno įamžinimas turėtų būti žymiai maštabiškesnis.

V. Čepas pastebėjo, kad ne šio Komisijos kompetencija spręsti dėl vietos.

S. Pocytė pasakė, kad reikėtų sudaryti sąrašą įžymių Klaipėdos asmenybių. Gerai, kad Vydūnas būtų dar kartą įamžintas, tačiau prisiminus, kad iki šiol mieste bėra įamžinti E.Simonaičio ir J. Stiklioriaus atminimas – yra negerai. Be E.Simonaičio apsisprendimo būti sukilimo vadu, kuis lėmė1923 m. įvykius, Klaipėda nebūtų Lietuvos dalis. Pastebėjo, kad siūloma vieta Vydūno paminklui yra netinkama- tai per daug atvira erdvė, kuri neatitinka Vydūno asmenybės: filosofo, susikaupusio savyje. Pritarė V. Vareikio pasiūlymui – humanizuoti kitas miesto erdves.

V. Pakalniškis pasakė, kad toks sąrašas yra sudarytas jau senai, tačiau jame Vydūno nėra, nes jis Klaipėdoje buvo tik apie metus.

A. Chrustaliova pritarė, kad siūloma Atgimimo aikštė  yra netinkam vieta Vydūno paminklui – tai per daug atvira erdvė.

A. Druktenis pasiūlė pritarti dėl įamžinimo reikšmingumo, tačiau ne dėl vietos, ir ne dėl formos. reikėtų labiau kamerinės aplinkos – Klaipėdos universiteto teritorijoje, ar skverelyje, kur yra medžių ir vieta susikaupti, pamąstyti

S. Karalius pritarė, kad reikėtų kitas erdves pažymėti. Galėtų būti žymių Klaipėdos žmonių biustų alėja.

N. Laužikienė priminė, kad toks pasiūlymas jau buvo, jis atrodo labai patraukliai.

A. Razbadauskas pasiūlė pritarti dėl pačio įamžinimo fakto. Dėl siūlos vietos sutiko, kad netinka.

A. Švanys pristatė paminklo Vydūnui Atgimimo aikštėje vizualizaciją.

J. Lukšas informavo, kad sudaroma Valstybinė komisija šiuo klausimu, paprašė atsižvelgti į jų siūlymą.

P. Šmitas pasakė, kad pritaria Komisijos nuomonei.

V. Čepas pastebėjo, kad įžymių žmonių įamžinimą lydi paradoksai. Dažnai mieste, kuriame tas žmogus net nebuvo, jam pastatytas paminklas yra pats populiariausias – pvz. Vilniuje- paminklas Zapai.

N. Laužikienė pastebėjo, kad daugelis įžymių žmonių Klaipėdoje ilgai neužsibūdavo, tai – pravažiuojamas miestas.

V. Čepas pasiūlė pritarti Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus iniciatyvai įamžinti Vydūno atminimą Klaipėdoje. Tačiau pasiūlė pasitarti, ar nurodyti įamžinimo forma, ar ne? Ar įrašyti nutarime- „skulptūrine forma“?

Komisijos narių nuomonė šiuo klausimu išsiskyrė.

V. Čepas pasiūlė balsuoti: kas už tai, kad Komisijos nutarimą formuluoti su nurodyta įamžinimo forma: „Pritarti Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus iniciatyvai įamžinti Vydūno atminimą Klaipėdoje skulptūrine forma“?

Balsavo:

UŽ-3

NE-2

SUSILAIKĖ-2

V. Čepas konstatavo, kad nugalėjo formuluotė su nurodyta įamžinimo forma.

 

NUTARTA:

1. Pritarti Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus iniciatyvai įamžinti Vydūno atminimą Klaipėdoje skulptūrine forma;

2. Rekomenduoti  Kultūros skyriui parengti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Vydūno atminimo įamžinimo Klaipėdoje skulptūrine forma.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Vytautas Čepas

 

Posėdžio sekretorė                                                                                               Raimonda Mažonienė

 

 

 

TIKRA:

Raimonda Mažonienė,

Ugdymo ir kultūros departamento

Kultūros skyriaus vyr.specialistė, tel.: 39 61 74

2012-05-25

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *