Vydūno draugijos stovykla Bitėnuose

 

2012-08-05, sekmadienis – atvykimas ir įsikūrimas.

2012-08-06, pirmadienis:

 

1. Stovyklos atidarymas.

2. Seminaras Vydūnas ir joga:

Paskaita Vydūnas ir joga – Tomas Stanikas.

Jogos pradmenys (praktiniai užsiėmimai) – Audrius Daukša.

 

2012-08-07, antradienis – Seminaras-pokalbiai Vydūniškoji Dievoieška ir gyvasis tikėjimas:

 

1. Gyvoji Vydūno tikyba – Tomas Stanikas.

2. Sąmonė ir sąmoningumas – Juozas Šidiškis.

3. Dievo ieškojimas ir Jo patyra Vydūno dramose bei apysakose – Rima Palijanskaitė.

 

 

2012-08-08, trečiadienis – seminaras-pokalbiai Vydūnas ir vokiečių kultūra:

 

 1. Vydūnas ir vokiečių kultūra – dr. Vacys Bagdonavičius.

2. Vydūnas ir Nyčė – Tomas Stanikas.

3. Vokiečių literatūra ir grožinė Vydūno kūryba – Rima Palijanskaitė.

 

2012-08-09, ketvirtadienis – seminaras-pokalbiai Vydūniškoji simbolika:

 

1. Vydūniškoji simbolių prasmė – dr. Vacys Bagdonavičius.

2. Teosofijos ir Vydūno simbolių prasmė – Antanas Stungurys.

3. Simbolika Vydūno pasakose, apysakėlėse, poemose – Rima Palijanskaitė.

 

2012-08-10, penktadienis:

 

1. Paskaita Vydūno giminės genealogija – dr. Vacys Bagdonavičius.

2. Ekskursija – kelionė Vydūno ir jo protėvių takais.

3. Naujausių Draugijos išleistų Vydūno knygų pristatymas ir pokalbiai apie mąstytoją Šilutės F. Bajoraičio bibliotekoje.

 

 

2012-08-11, šeštadienisVydūno draugijos suvažiavimas:

 

1. Draugijos stovyklos 20-ečio paminėjimas.

2. Naujų Draugijos įstatų svarstymas ir priėmimas.

3. Einamieji klausimai.

 

2012-08-12, sekmadienis.

 

2012-08-13, pirmadienisEkskursijų diena.

 

2012-08-14, antradienis – Paskaita-pokalbis M. Jankaus muziejuje Vydūnas ir Bitėnai.

 

2012-08-15, trečiadienissueiga pas Martyną Jankų.

 

2012-08-16, ketvirtadienis – Stovyklos uždarymas.

 

 

 

Išsamesnės informacijos apie stovyklą galima teirautis tel. 8-611-81270 (Tomas)            arba 8-686-95109 (Rima).

 

 

 

Vydūno draugijos nariams

Primename, jog Vydūno draugijos tarybos nutarimu 2012 m. rugpjūčio 11 d. 11 val. kviečiamas septintasis Draugijos suvažiavimas, kurio metu numatomas naujų Draugijos įstatų svarstymas ir jų priėmimas. Suvažiavimo vieta – Bitėnai (Pagėgių savivaldybė).

Naudodamasi dabartiniuose Draugijos įstatuose užfiksuota jai suteikta teise, Draugijos taryba nustatė tokią delegatų atstovavimo kvotą: penkiems Draugijos nariams atstovauja vienas delegatas. Pagal šią kvotą 110 narius apimančią Draugiją atstovauti galės 21 delegatas. Suvažiavimo nutarimai bus teisėti, jei jame dalyvaus ne mažiau kaip du trečdaliai šių delegatų. Delegatų mandatai bus tvirtinami suvažiavimo metu.

Numatoma tokia suvažiavimo darbų tvarka:

1. Suvažiavimo delegatų mandatų patvirtinimas.

2. Draugijos stovyklos 20-ečio paminėjimas.

3.  Naujų Draugijos įstatų svarstymas ir priėmimas.

4. Einamieji reikalai.

 

Draugijos pirmininkė Rima Palijanskaitė

 

Arava

Vokietijoje atsiras Vydūno memorialinė lenta

 

Vokietijos ambasadoje Vilniuje įvyko Vydūno draugijos atstovų susitikimas su jos kancleriu, pirmuoju sekretoriumi Friedrichu Wilhelmu Nehlu dėl Vydūno atminimo įamžinimo Detmolde. Ambasados kanclerio teigimu, šio klausimo sprendimas buvęs sklandus ir visiškai nesudėtingas. Miesto meras Rainer Heller nedvejodamas remia buvusiojo miesto piliečio (1946–1953) Dr. Vilhelmo Storostos-Vydūno pagerbimą. Memoralinę lentą nutarta atidengti ne privačiame Vydūno gyventame name Moltkės g. 36, o prie namo Viensenstrasė g. 5, kuriame 1946 metais buvo įkurdinti karo pabėgėliai iš Lietuvos (dipukai). Keletą savaičių čia gyveno ir Vydūnas. Šiame pastate įsikūręs Lipės krašto bažnyčios išlaikomas aukštosios muzikos mokyklos bendrabutis, skirtas užsienio studentams.

Nors Vydūno 60 metų mirties metinės – 1913 m. vasario 20 dieną, atminimo lentą siūloma atidengti gegužės mėnesį, vykstant Europos dienoms, kai miestą ir jame vykstančius kultūrinius renginius aplanko daug svečių iš visos Europos – taip su Vydūnu būsią supažindinta kur kas gausiau žmonių.

Dvidešimt metų Vydūno draugijos puoselėta viltis ir pastangos paženklinti rašytojo pėdsakus Detmolde, pagaliau duoda vaisių. Vydūno draugijai pateikus reikiamą medžiagą, miesto vadovai pasirūpins atminimo lentos projektavimu, gamyba ir finansavimu. Lietuviams belieka ruoštis iškilmėms.

Būtina pabrėžti, kad greito ir sėkmingo Vydūno sprendimą

Tik nuoširdžiomis Vokietijos ambasados kanclerio F. W. Nehlo pastangomis pavyko taip greitai ir sėkmingai įgyvendinti Vydūno atminimo įamžinimo sumanymą.

Per susitikimą su Vydūno draugija pernai lapkritį diplomatas prisipažino, kad šis kultūrinis darbas, domėjimasis Vydūnu ir jo pėdsakais Detmolde, jam nepriklausytų pagal tiesiogines pareigas. Ambasadoriui pritariant, sumanymą dėl Vydūno įamžinimo Detmolde kancleris ėmėsi įgyvendinti savo iniciatyva.

Vokietijos diplomato pažintis su Vydūnu prasidėjo atvykus į Lietuvą, kai ieškodamas literatūros apie mūsų krašto kultūrą aptiko Vydūno knygą „Sieben Hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen“ („Septyni šimtai metų vokiečių ir lietuvių santykių“). Pasak F. W. Nehlo, tai jam buvusi didžiulė sensacija, kad tokia knyga išvis galėjo būti parašyta. Pradėjęs plačiau domėtis Vydūnu diplomatas nuoširdžiai stebėjosi jo asmenybės kilnumu ir tuo, kiek daug jis pranoko savo epochą.

Ambasados kancleris juokavo esąs aštuntadaliu baltas, mat jo senelis iš mamos pusės yra gimęs Klaipėdoje.

 Lietuvos žinios, 2012

Draugijos suvažiavimas

Vydūno draugijos nariams

Primename, jog Vydūno draugijos tarybos nutarimu 2012 m. rugpjūčio 11 d. 11 val. kviečiamas septintasis Draugijos suvažiavimas, kurio metu numatomas naujų Draugijos įstatų priėmimas. Suvažiavimo vieta – Bitėnai (Pagėgių savivaldybė).

Naudodamasi dabartiniuose Draugijos įstatuose užfiksuota jai suteikta teise, Draugijos taryba nustatė tokią delegatų atstovavimo kvotą: penkiems Draugijos nariams atstovauja vienas delegatas. Pagal šią kvotą 110 narius apimančią Draugiją atstovauti galės 21 delegatas. Suvažiavimo nutarimai bus teisėti, jei jame dalyvaus ne mažiau kaip du trečdaliai šių delegatų. Delegatų mandatai bus tvirtinami suvažiavimo metu.

Numatoma tokia suvažiavimo darbų tvarka:

1. Suvažiavimo delegatų mandatų patvirtinimas.

2. Naujų Draugijos įstatų svarstymas ir priėmimas.

3. Einamieji reikalai.

Draugijos pirmininkė Rima Palijanskaitė