Archyvai pagal mėnesį: liepos 2012

Vydūno draugijos stovykla Bitėnuose

 

2012-08-05, sekmadienis – atvykimas ir įsikūrimas.

2012-08-06, pirmadienis:

 

1. Stovyklos atidarymas.

2. Seminaras Vydūnas ir joga:

Paskaita Vydūnas ir joga – Tomas Stanikas.

Jogos pradmenys (praktiniai užsiėmimai) – Audrius Daukša.

 

2012-08-07, antradienis – Seminaras-pokalbiai Vydūniškoji Dievoieška ir gyvasis tikėjimas:

 

1. Gyvoji Vydūno tikyba – Tomas Stanikas.

2. Sąmonė ir sąmoningumas – Juozas Šidiškis.

3. Dievo ieškojimas ir Jo patyra Vydūno dramose bei apysakose – Rima Palijanskaitė.

 

 

2012-08-08, trečiadienis – seminaras-pokalbiai Vydūnas ir vokiečių kultūra:

 

 1. Vydūnas ir vokiečių kultūra – dr. Vacys Bagdonavičius.

2. Vydūnas ir Nyčė – Tomas Stanikas.

3. Vokiečių literatūra ir grožinė Vydūno kūryba – Rima Palijanskaitė. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment

Vokietijoje atsiras Vydūno memorialinė lenta

 

Vokietijos ambasadoje Vilniuje įvyko Vydūno draugijos atstovų susitikimas su jos kancleriu, pirmuoju sekretoriumi Friedrichu Wilhelmu Nehlu dėl Vydūno atminimo įamžinimo Detmolde. Ambasados kanclerio teigimu, šio klausimo sprendimas buvęs sklandus ir visiškai nesudėtingas. Miesto meras Rainer Heller nedvejodamas remia buvusiojo miesto piliečio (1946–1953) Dr. Vilhelmo Storostos-Vydūno pagerbimą. Memoralinę lentą nutarta atidengti ne privačiame Vydūno gyventame name Moltkės g. 36, o prie namo Viensenstrasė g. 5, kuriame 1946 metais buvo įkurdinti karo pabėgėliai iš Lietuvos (dipukai). Keletą savaičių čia gyveno ir Vydūnas. Šiame pastate įsikūręs Lipės krašto bažnyčios išlaikomas aukštosios muzikos mokyklos bendrabutis, skirtas užsienio studentams.

Nors Vydūno 60 metų mirties metinės – 1913 m. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: , | Leave a comment

Draugijos suvažiavimas

Vydūno draugijos nariams

Primename, jog Vydūno draugijos tarybos nutarimu 2012 m. rugpjūčio 11 d. 11 val. kviečiamas septintasis Draugijos suvažiavimas, kurio metu numatomas naujų Draugijos įstatų priėmimas. Suvažiavimo vieta – Bitėnai (Pagėgių savivaldybė).

Naudodamasi dabartiniuose Draugijos įstatuose užfiksuota jai suteikta teise, Draugijos taryba nustatė tokią delegatų atstovavimo kvotą: penkiems Draugijos nariams atstovauja vienas delegatas. Pagal šią kvotą 110 narius apimančią Draugiją atstovauti galės 21 delegatas. Suvažiavimo nutarimai bus teisėti, jei jame dalyvaus ne mažiau kaip du trečdaliai šių delegatų. Delegatų mandatai bus tvirtinami suvažiavimo metu.

Numatoma tokia suvažiavimo darbų tvarka:

1. Suvažiavimo delegatų mandatų patvirtinimas.

2. Naujų Draugijos įstatų svarstymas ir priėmimas. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment