Surasta Vydūno arfa

Vydunas prie arfosMinint Vydūno 120 gimimo metines, pasirodė nemaža straipsnių apie jį. Vienas iš tokių buvo K.Budgino straipsnis „Ką slepia Klauzijaus gatvė“ („Tarybinė Klaipėda“, 1988.03.05). Kad jo pagalba bus padaryta koks nors atradimas, niekas negalvojo ir nesitikėjo. O šis rašinys atvedė mus prie Vydūno ARFOS.

 

Didelis Vydūno gerbėjas ir žinovas priekuliškis Kazys Budginas išsiaiškino, kad karo pabaigoje Vydūnas, išvarytas su kitais Tilžės gyventojais į Vakarus, tepasiėmęs tik nedidelę mantą ir kelis savo rankraščius. Vadinasi, jo butas Klauzijaus gatvėje karo pabaigoje turėjo atrodyti toks, kokį jį paliko Vydūnas – su visa biblioteka, archyvu, apyvokos daiktais. Palaipsniui K.Budginas išsiaiškino visus gyventojus, atsikėlusius į šį namą po karo. Vienas iš jų buvo inžinierius A.Blinikovas, paskirtas į darbą Tilžėje, šiuo metu gyvenantis Taline. Jam K.Budginas ir nusiuntė minėto straipsnio kopiją. Straipsnyje buvo aprašytas Vydūnas, gyvenęs Tilžėje Klauzijaus gatvėje (prie šio namo Sovietske dabar yra memorialinė lenta). Jame be viso ko buvo parašyta, kad Vydūnas, grįžęs iš pasivaikščiojimų, kurių metu vokiečių nacionalistai jį koneveikdavo ir užgauliodavo, sėsdavo prie arfos ir labai emocingai skambindavo. Net praeiviai sustodavo paklausyti grojimo.

 

A.Blinikovas parašė, kaip atrodė butas, jam atvykus, kaip kažkoks žmogus, prisistatęs Lietuvos Mokslų akademijos darbuotoju, tris dienas žiūrinėjo Vydūno archyvą, o vėliau, atrinkęs kažkokius dokumentus, gal kūrinius, susikrovė visa tai į pusantratonį sunkvežimį (jį prikrovė pilną) ir išvyko nežinoma kryptimi (gerai būtų visą šį Vydūno archyvą surasti). Tame laiške paminėjo, kad Vydūno arfa esanti pas jį Taline. Ją radęs Vydūno bute (A.Blinikovas į Tilžę atvyko 1945 m. gegužės 18 d., o 1962 m. persikėlė gyventi ir dirbti į Taliną).

 

arf_02bNieko nesulaukę, K.Budginas, Š.Laužikas ir šių eilučių autorius nuvykome į Taliną, kad plačiau pasišnekėtume apie to meto Tilžę, Vydūno butą. Bandėme išsiaiškinti kitų Vydūno daiktų likimą. Malonu, kad A.Blinikovas be jokio atlyginimo sutiko atiduoti arfą Lietuvai.

 

Trumpai apie arfą. Kai A.Blinikovas apsigyveno Vydūno bute, arfa jau buvo be stygų, tačiau atrodė visai gerai. Jis ją išvežė į Taliną, matyt, tikėdamasis sutvarkyti ir panaudoti kaip muzikos instrumentą, tačiau dėl laiko stokos ar dėl kitų priežasčių nuo 1962 m. ji prastovėjo jo sandėliuke rūsyje. Likimo ironija. 1988 m. sausio mėn. tame rūsyje kilo gaisras, sunaikinęs beveik viską. Ugnis sustojo tik per vieną žingsnį nuo arfos, ir tik maža dekoratyvinė detalė atsiklijavo nuo karščio.

 

Vydūnas sakydavo, kad žmogų supantys daiktai yra persisunkę jo minčių, idėjų, gerumo. Įstabu, kad mus pasiekė Vydūno mintis, skausmą ir džiaugsmą primenantis šis muzikos instrumentas.

 

Dabar arfa yra Kintų Vydūno kultūros centre, 1994 m. įkurtame buvusioje mokykloje, kur mokytojavo Vydūnas.

 

 

Kintai.

Saulius SODONIS

Šilutės Vydūno klubo narys

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *