Vydūno draugijos darbai ir dienos (2007)

2007-ieji metai Vydūno draugijai buvo gana intensyvūs ir vaisingi. Kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį (nuo rugsėjo – antrąjį) vykstančiuose draugijos susirinkimuose vydūniečiai analizuoja Vydūno idėjinį palikimą, protų idėjų prizmę žvelgdami į dvasines, kultūrines, politines dabarties aktualijas, į mūsų tautos ir valstybės raidos peripetijas. Toms peripetijoms aptarti vydūniečiai pasikviečia žinomus kultūros bei visuomenės veikėjus, įdomius žmones: bendrauta su Australijos lietuvių veikėja Jūrate Reizgyte, kino režisieriumi Algirdu Tarvydu, rašytoja Vidmante Jasiukaityte.

Būta gana svarbių draugijos gyvenimo įvykių, neeilinių renginių. Vydūno 139-sis gimtadienis pažymėtas iškilmingu vakaru Vilniaus rotušėje „Vydūnas ir muzika“, kurio metu choras „Vilnius“ atliko Vydūno dainas. Numatoma išleisti šio koncerto įrašo CD. Pačioje praėjusių 2006-ųjų metų pabaigoje pasirodė vienos iš aktyviausių draugijos narių Rimos Palijanskaitės sudaryta ir parengta Vydūno periodikoje skelbtų tekstų rinkinio „Žvilgis į gyvenimo gelmes“ pirmoji knyga „Gyvenimas – kelionė tobuluman“, kuri visuomenei buvo pristatyta Klaipėdoje, Panevėžyje, Kaune, Vilniuje. Jau parengta ir antroji šio ciklo knyga „Kultūra –sinys“. Vydūniečius ir visuomenę nudžiugino kitos aktyvios vydūnietės dailininkės ir pedagogės Nijolės Stunskaitės (beje, ji yra Vydūno draugijos vėliavos kūrėja) kartu su jos kolegomis ir mokiniais surengta choreografinė kompozicija „Šokančios pušys“ bei Nijolės sukurtų apeiginių rūbų ir jų nuotraukų, kurių autorius A. Mikalonis, paroda. Šiedu renginiai vyko Vilniaus Antakalnio vidurinėje mokykloje, kurioje Nijolė dirba. Netrukus po šių renginių vydūniečiai, pasikvietę rerichiečius, gražiai šventė dar vieną Nijolės Stunskaitės pergalę – pasitiko ir aptarė jos poezijos knygą „Moteris, kurią myli strazdai“. Poezija kupina vydūniškos dvasios šviesos. Vydūniečių sukurtų knygų lentyną ypač gražiai papildė draugijos pirmininko pavaduotojos dr. Aušros Martišiūtės mokslinė monografija „Pirmasis lietuvių dramaturgijos šimtmetis“ (išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Joje reikšminga vieta skirta Vydūno dramaturgijai. Kartu su rerichiečiais knyga aptarta Vilniuje abiejų draugijų būstinėje. Turininga, kaip paprastai, buvo vydūniečių vasaros stovykla Bitėnuose (apie ją rašyta 2007 m. „Donelaičio žemės“ 10 numeryje). gyvenimo kūrimo tę

Vydūno draugija neužsisklendžia siauruose darbuose. Ji turi gerą vardą, yra kviečiama į bendrus darbus ir žygius kartu su kitomis visuomeninėmis organizacijomis bei sambūriais. Daug kur išvien darbuojamasi su Lietuvos Rericho draugija, Etinės kultūros „Ethos“ draugija, Lietuvos kultūros fondu, Ramuva, Tautos namų santara, Kultūros kongresu, Mažosios Lietuvos reikalų taryba, Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“, Vydūno fondu Čikagoje, Mažosios Lietuvos lietuvių draugija (Čikaga), Mažosios Lietuvos fondu (JAV-Kanada), M.Valančiaus Blaivybės draugija, Lietuvos Sveikuolių sąjunga, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetu ir kt.

Ypatingas bendras su rerichiečiais bei „Ethos“ draugija vyduniečių laimėjimas yra tai, kad jų iniciatyva Lietuvos Respublikos Seimas balandžio 15-ąją įteisino kaip atmintiną Kultūros dieną. Pirmą kartą tos šventės proga balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo surengta konferencija (XII Etikos forumas) „Ar taps kultūra prioritetu valstybės gyvenime?“ Jos organizatoriai kartu su LR Seimu ir LR Kultūros ministerija buvo ir visos trys minėtosios draugijos. Tarsi šio forumo tąsa XIII Etikos forumas „Ar erdvu kultūrai Sūduvos žemėje?“ rugsėjo 7 d. įvyko Vilkaviškyje.

Dalyvauta (skaitant pranešimus) balandžio 14d. Šiauliuose Lietuvos sveikuolių sąjungos ir Šiaulių sveikos gyvensenos klubo „Šviesuoliai“ surengtoje šventėje „Vydūno keliu į 2018 metus, pasitinkant jo 150-ąsias gimimo metines“, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės surengtame seminare „Mažoji Lietuva – Lietuvių raštijos lopšys“ (birželio 8–11 d.), Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto kasmetinėje konferencijoje „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“ (kovo 21 d.) ir daugelyje kitų giminingų organizacijų renginių.

Bet 2007 metais turėta ir skaudžių netekčių. Šį pasaulį paliko Vydūno atminimui, jo palikimo saugojimui ir propagavimui labai daug nusipelnę draugijos garbės nariai: Vytautas Mikūnas (1922–2007) iš Čikagos, Joana Daunienė (1933–2007) iš Rumšiškių ir Rapolas Šaltenis (1908–2007) iš Utenos. Šviesus jų atminimas visada lydės vydūniečius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *