I. GARBĖS NARIAI IN MEMORIAM

Lidija Bajoraitė

1890 – 1990

Baltrušaitytė

Birutė Baltrušaitytė-Masionienė
1940 – 1996

Banaitis

Valteris Kristupas

Banaitis

1918 – 1998

Bitlieriuvienė

Monika Bitlieriuvienė

1906 – 1991

Bėčiuvienė

Ona Bėčiuvienė

1938 – 1996

Jonas Gudavičius

1936 – 2003

Bronius Kviklys

1913 – 1990

Labutytė

Ėvė Labutytė-Vanagienė

1938 – 2003

Lankutis

Jonas Lankutis

1925 – 1995

Pranas Mikalauskas

1923 – 1997

Merkelis

Aleksandras Merkelis

1907–1994

Stefa Nosevičiūtė

1926 – 2001

Jakštas

Petras Jakštas

1898 – 1988

Lymantas

Ansas Lymantas

1921 – 2002

Rutmanas

Isakas Rutmanas

… – 2003

Rapolas Serapinas

1904 – 1989

Skėbera

Kazimieras Skebėra

1897 – 2003

Skėrys

Fricas Skėrys

1919 – 1994

Skripkus

Ignas Skripkus

1910 – 1999

Steponas Stulginskis

1908 – 1995

Vladas Vaitiekūnas

1906 – 2002

Vytautas Žemkalnis-

Landsbergis

1893– 1993

Mykolas Žilinskas

1904– 1992

Zunde_Pranas

Pranas Zundė

1923– 2005

Julius Balčiauskas (1918-2008)

Joana Daunienė (1933-2007)

Jonas Gudavičius (1936-2003)

Hansas Masalskis (1924-2006)

Algimantas Masiulis (1931-2008)

Vytautas P. Mikūnas (1922-2007)

Rūta Staliliūnaitė (1938-2011)

Donata Stukaitė (1924-2012)

Rapolas Šaltenis (1908-2007)

Vanda Zaborskaitė (1922-2010)

Vincentas Žemaitis (1928-2015)

Algirdas Patackas (1943-2015)

Danielius Sadauskas (1940-2015)

Vytautas Kaltenis 2016-04-29

Kazimieras Žemgulys (1928-2016)

Gražbylė Venclauskaitė (1912-2017)

Irena Zaleckienė (1928-2017)

Vladas Žuklys (1917-2013)

II. DABARTINIAI  GARBĖS NARIAI

 

Ramūnas Abukevičius ( Vilnius)

Petras Bielskis (Klaipėda)

Rimantas Cibauskas(Klaipėda)

Leonas Ciunis(Vilnius)

Miroslav Danys (Vokietija)

Viktorija Daujotytė(Vilnius)

Bronislovas Genzelis(Vilnius)

Udo-Paul Haase (Vokietija)

Juozas Ivanauskas(Kaunas)

Domas Kaunas(Vilnius)

Algimantas Kirkutis (Vilnius).

Raminta Lampsatytė(Vokietija)

Bronius Makauskas(Vilnius)

Aušra Martišiūtė (Vilnius)

Friedrich Wilhelm Nehl (Vokietija)

Marija Purvinienė (Kaunas)

Martynas Purvinas(Kaunas)

Aldona Ruseckaitė(Kaunas)

Petra Schröder-Heidrich

Leonas Stepanauskas(Vokietija)

Jurgen Storost (Vokietija)

Brita Storost (Vokietija)

Stephan Prinz zur Lippe

Dalia Užpelkienė(Šilutė)

Petras Venslovas(Kaunas)

Aleksandras Žarskus (Kaunas)

Birutė Žemgulienė(Bitėnai)

 

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *