Leidžiamas Vydūno kūrybinis palikimas

 

Prie sąraše pateikiamų leidinių parengimo vienaip ar kitaip prisidėjo Vydūno draugijos nariai. Prie kurių neprisidėta – nurodoma pastabose.

 

Raštai

 

Vydūnas. Raštai

[Parengė, komentarus ir įž.str. „Vydūno filosofijos bruožai“, t.1, p.5-21, parašė V.Bagdonavičius] – V.: Mintis, 1990–1994. (Iš Lietuvos filosofijos palikimo).

 


T.1. – 1990. P. 565.; T.2. – 1991. – 496 p.; T.3. P. 1992. – 504;

T.4. – 1994. P. 430

 

virs_44_sveikata

 

Vydūnas. Sveikata. Jaunumas. Grožė. Gimdymo slėpiniai

[Sudarė, įž.str. „Sveiko gyvenimo ir skaidrios būties apologija“ ir komentarus parašė V.Bagdonavičius]. – Kaunas: Farmacija, 1991. P. 224

 

Vydūnas. Sigutė /Pjesės/. – V.: Vyturys. – 1994. P. 127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydūnas. Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių

[Iš vokiečių k. vertė Vita Gaigalaitė ir Rapolas Šaltenis]. – V.: Vaga. 2001. P. 639

 


Kn. taip pat V.Bagdonavičiaus, V.Falkenhano ir A.Matulevičiaus straipsniai apie šį veikalą ir jo autorių.

 

Vydūnas. Amžina Ugnis [Dramos]. – V.: Alma littera, 2001. P. 598

Prie šio leidinio Vydūno draugija neprisidėjo, tačiau, yra už jį labai dėkinga leidyklai Alma littera.

 

 

Vydūnas. Mano tėvynė

[Išleido Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondas]. – Kaunas-Čikaga, 1999. – 78 p.

 


Vydūno fondo dovana Lietuvos mokykloms. Pirmasis šios knygos leidimas išėjo 1993 m. Čikagoje. Vydūno fondas yra nuoširdus Vydūno draugijos rėmėjas).

 

 

Vydūnas. Ja veriu v sviatoje tainstvo

Rinktinė rusų k. [Sudarytojas ir įž.str.autorius V.Bagdonavičius]. – V.: Mintis, 1994. – 498 p.

 

 

Vydūnas. Pasikalbėjimai apie sveikatą

Sudarė ir parengė Rima Palijanskaitė. Klaipėda. 2004. P. 87.

 

 

 

Vydūnas. Žvilgis į gyvenimo gelmes. I. Gyvenimas – kelionė tobuluman.
Sudarė ir parengė  Rima Palijanskaitė. Klaipėda. 2006 m. P. 258.

 

 

 

Vydūnas. Žvilgis į gyvenimo gelmes. II. Kultūra – gyvenimo kūrimo tęsinys.
Sudarė ir parengė Rima Palijanskaitė. Klaipėda. 2008 m. P. 328.

 

 

 

Vydūnas. Kaip tapti saulėtu žmogumi.  Sudarė ir parengė Rima Palijanskaitė. Klaipėda. 2009. P. 64.

 

 


Vydūnas. Kaimo didvyris. Apysakėlė. [Faksimilinis leidimas. Pratarmės autorius –  Tomas Stanikas]. Klaipėda. 2009

 

 

Vydūnas. Mūsų uždavinys. [Faksimilinis leidimas. Pratarmės autorius – Vacys Bagdonavičius]. Klaipėda, 2009.

 

 

Vydūnas. Sąmonė. [Faksimilinis leidimas. Pratarmės autoriai – Vacys Bagdonavičius ir Tomas Stanikas]. 2010, Kaunas.

 

 

 

Vydūnas. Tautos gyvata . [Faksimilinis leidimas. Pratarmės autorius – Vacys Bagdonavičuius]. Kaunas, 2012.

 

 

 

Vydūnas. Vergai ir dykiai. [Faksimilinis leidimas. Pratarmės autorė – Rima Palijanskaitė]. Kaunas, 2012.

 

 

 

Vydūnas. Laimės atošvaita. [Faksimilinis leidimas. Pratarmės autorė – Rima Palijanskaitė). Kaunas, 2012.

 

 

Vydūnas. Piktoji gudrybė: vieno veiksmo komedija.  Faksimilinis leidimas. 2012, Kaunas.

 

Vydūnas. Probočių šešėliai: trijų dalių drama   [pratarmės autorė – Aušra Martišiūtė-Linartienė]. Faksimilinis leidimas. 2012, Kaunas.

 

 

Vydūnas. Jūrų varpai: triveiksmė misterija [pratarmės autorė – Rima Palijanskaitė]. Faksimilinis leidimas. 2012, Kaunas.

 

Vydūnas. Lietuva praeityje ir dabar (vokiečių kalba). Faksimilinis leidimas]. 2013, Kaunas.

 

Vokiečių kalba:

Vydūnas.  GYVENIMAS PRŪSŲ LIETUVOJE kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis [pratarmės autorius – Vaclovas Bagdonavičius]. Faksimilinis leidimas. 2013, Kaunas.

 

Vydūnas. GYVENIMAS PRŪSŲ LIETUVOJE kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis [pratarmės autorius – Vaclovas Bagdonavičius]. Faksimilinis leidimas. 2013, Kaunas.

 

Vydūnas. Asmenybė ir sveikata. Sudarė ir parengė Rima Palijanskaitė. 2013, Kaunas. P. 224.

 

 

 

Vydūnas. Sąmonė [Pratarmės autorius – Vacys Bagdonavičius]. 2013, Vilnius: Vaga.

 

 

 

Vydūnas.  Pasikalbėjimai apie sveikatą  [2-asis pataisytas leidimas]. Sudarė ir parengė Rima Palijanskaitė. 2014, Klaipėda. P. 78.

 

Vydūnas. Rožės ir lelijos. Faksimilinis leidimas [pratarmės autorė – Rima Palijanskaitė].  2014, Kaunas.

 

Vydūnas. Vaizdelis širdyj. Apysaka. Parengė Rima Palijanskaitė.  2015, Kaunas.

 

 

Vydūnas. Jaunimas, 1911, nr. 1 [Faksimilinis leidimas], pratarmės „Apie Vydūno žurnalus“ autorius Vacys Bagdonavičius.  2015, Kaunas.

 

 

Vydūnas. Naujovė, Lietuvių labui skirtas laikraštis, 1915, nr. 1-3 [Faksimilinis leidimas], pratarmės „Apie Vydūno žurnalus“ autorius Vacys Bagdonavičius.  2015, Kaunas.

 

 

Vydūnas. Darbymetis, 1921, nr. 1 [Faksimilinis leidimas], pratarmės „Apie Vydūno žurnalus“ autorius Vacys Bagdonavičius.  2015, Kaunas.