Vydūno kūrybinės ir kultūrinės veiklos bendražygė Marta Raišukytė

Rima PALIJANSKAITĖ

     Martai Augustei Raišukytei (1874–1933) – Vydūno bendražygei ir talkininkei – šiemet sukanka 140. Ji gimė 1874 m. gruodžio 10 d. Mocviečiuose, Pakalnės apskrityje (dabar – Ostrovnoje, Kaliningrado sritis). Tėvai turėjo nemažą ūkį, bet rasdavo laiko ir savišvietai, skaitymui, tad ir Marta anksti išmoko skaityti. Pradžioje ji mokėsi namuose bei kaimo mokykloje, o vėliau – Tilžės vidurinėje mergaičių gimnazijoje. M. Raišukytė buvo susipažinusi su garsiausiais pasaulio grožinės literatūros kūriniais, domėjosi filosofija, menu, o ypač – lietuvių liaudies dainomis, tautodaile. Tėvui sunkiai susirgus ir pardavus ūkį, šeima 1892 m. rudenį išsikėlė į Tilžę. Tėvas netrukus (1893 m.) mirė. Netrukus susirgo ir motina, kuria Marta labai rūpinosi iki jos mirties 1916 m.

Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Vacio Bagdonavičiaus darbas įvertintas Valstybine Jono Basanavičiaus premija


Rima PALIJANSKAITĖ

     Valstybinė Jono Basanavičiaus premija įsteigta 1992 metais, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kultūros veikėjams išryškinus etninės kultūros prasmę ir svarbą. Jono Basanavičiaus premija skiriama kasmet Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems lietuviams už reikšmingiausius paskutiniųjų penkerių metų darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, tyrinėjimu bei kūrybinę ir mokslinę etninės kultūros veiklą.

     Premiją Kultūros ministro teikimu, pritarus Lietuvos kultūros ir meno tarybai, skiria LR Vyriausybė. Ji etninei kultūrai nusipelniusiems žmonėms skiriama kasmet, prieš Lietuvos patriarcho gimtadienio (lapkričio 23 d.) išvakares.

     Vydūno draugijos garbės pirmininką V. Bagdonavičių pretendentu J. Basanavičiaus premijai gauti Kultūros ministerijai pristatė Vydūno draugija, kuriai savo rekomendacijomis pritarė Vilniaus, Šilutės rajono ir Pagėgių krašto kultūros įstaigų kolektyvai: Lietuvos kultūros tyrimų institutas,  Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Tautos namų santaros tarybos pirmininkas Antanas Gudelis, Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė, Pagėgių savivaldybės M.  Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Vydūno draugijos Garbės pirmininkui V.Bagdonavičiui įteikta valstybinė J.Basanavičiaus premija

Vydūno draugijos Garbės pirmininkui V.Bagdonavičiui lapkričio 20 dieną Lietuvos nacionaliniame muziejuje įteikta valstybinė J.Basanavičiaus premija skirta už reikšmingiausius darbus ugdant tautinę savimonę, Vydūno idėjų skleidimą ir įprasminimą bei Mažosios Lietuvos kultūros paveldo įamžinimą ir sklaidą.

Įteikiant 2014 metų Valstybinę J. Basanavičiaus premiją  Vydūno palikimo tyrinėtojui ir atminimo puoselėtojui Vaclovui Bagdonavičiui, kultūros ministras Šarūnas Birutis sakė:

„Šių metų Valstybinė Jono Basanavičiaus premija peržengė visas šios premijos ribas gerąja ir pavyzdine prasme. Šių metų Jono Basanavičiaus premija paskirta didžiam žmogui, kuris savo darbais į mūsų gyvenimus sugrąžino ir paskatino gilesnę pažintį su Vilhelmu Storosta–Vydūnu. Įteikiame Jums šią premiją už Jūsų gyvenimo darbą, kuris palietė ir dabar liečia kiekvieną iš mūsų“. Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Vydūnas ir krikščionybė. Pokalbis draugijos būstinėje

Sveikiname visus su Pavasariu!

Prasidėjo Vydūno mėnuo, kovo 22-ji – jo gimimo diena. Primename, kad Klaipėdoje kovo 23 d. vyks kasmetinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“ (žr. skelbimą).

Šį mėnesį mūsų pokalbis skiriamas temai „Vydūnas ir Krikščionybė“, ją pristatys Vacys Bagdonavičius. 
Kviečiame visus kovo 8 d. 18 val. į draugijos būstinę (Basanavičiaus 29)


Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Draugijos renginys 2012-01-12

Kviečiame į pirmąjį šiais metais susitikimą – pokalbį apie Vydūno gyvąją tikybą.

Renkamės sausio 12 d., ketvirtadienį, 18 val. draugijos patalpose (Basanavičiaus 29)


„Tikyba nėra nei mokslas, nei menas, nei dora. Bet viena tikyba tegali  suteikti  tikriausią galimumą  šviesesniam mokslui, galingesniam menui, tauresnei dorai. Nėra tam kitos priemonės.

Be tikybos žmoniškumo pradas neįgyja aukštesnės galios gyvenimui teikties.“

 

Sąmonė, p. 158

 


Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Advento dainų vakaras

 

Kviečiame į Vydūno draugijos renginį, skirtą artėjančioms Kalėdoms
Žiemos saulėgrįžos, Elnio devyniaragio šventei.

Draugijos garbės pirmininkas Vacys Bagdonavičius papasakos apie
vydūniškąją religijos simbolių interpretaciją
,
o Advento dainas padainuosime kartu su Marija Liugiene ir Egle Burkšaityte.

 

 

Renginys vyks gruodžio 8 d., ketvirtadienį, 18 val.
draugijos patalpose (Basanavičiaus 29)

 

 

 

Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

Susitikimas su L. Stepanausku

Lapkričio 18 d. (penktadienį) 17 val. Draugijos būstinėje Basanavičiaus 29 kviečiame į mūsų susiėjimą – susitikimą su mūsų Draugijos Garbės nariu berlyniečiu Leonu Stepanausku pokalbiui apie jo naujas knygas bei apie Vydūno įamžinimo Vokietijoje galimybes. Yra tikimybė, kad susitikime dalyvaus Vokietijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Friedrich-Wilhelm Nehl.
Norėtųsi, kad aktyviai dalyvautume.

Draugijos vadovybės įgaliotas, pagarbiai,
Vacys Bagdonavičius
Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →

M.K.Čiurlionis Vydūno akiratyje

Vydūno draugija ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus kviečia į vakarą

M.K.Čiurlionis Vydūno akiratyje.

Programoje –

solisto Danieliaus Sadausko atliekami nauji kompozitorės Jūratės Baltramiejūnaitės kūriniai M.K.Čiurlionio poezijos tekstais,

M.K.Čiurlionio ir Vydūno dainos,

muzikologo doc dr. Rimanto Astrausko ir

filosofo doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus pasisakymai

apie M.K.Čiurlionio santykį su liaudies dainomis bei vydūniškuosius M.K.Čiurlionio vertinimus.

Vakaras įvyks 2011 m. lapkričio 15 d. (antradienį) 17 val. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje (Vilniaus g.41). Skaityti toliau →

Skaityti toliau: →