APDOVANOJIMAS UŽ DARBĄ VYDŪNISTIKOS TEMA

 

 

      Vydūno fondas (Youth Fund, IncLemont, Illinois) Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Vydūno draugija (Lietuva), norėdami pagerbti žymų Mažosios Lietuvos kultūros veikėją, Akademinio skautų sąjūdžio Garbės narį humanistą, filosofą, rašytoją Vydūną, ir siekdami paskatinti mokslinius tyrimus vydūnistikos srityje, įsteigė vardinį Vydūno apdovanojimą.

     Apdovanojimas skirtas Lietuvos universitetų studentams, puikiai ir labai gerai apgynusiems bakalauro, magistro darbus ir daktaro disertacijas vydūnistikos srityje. Konkurse gali dalyvauti filosofijos, religijotyros, literatūrologijos, kalbotyros, menotyros, sociologijos, kultūrologijos, istorijos, etnologijos, knygotyros, žurnalistikos, edukologijos, psichologijos, politologijos, sveikatos (medicinos) mokslo studijų sričių studentai. Taip pat gali būti pristatomi ir kaip magistro darbai apginti dailės, muzikos, kino kūriniai, režisuoti spektakliai bei aktoriniai vaidmenys.

     Pareiškimas dalyvauti konkurse ir parengti darbai kartu su vadovų ir oficialių oponentų recenzijomis, patvirtintomis aukštojoje mokykloje, kurioje darbas apgintas, iki 2014 (2015, 2016, 2017, 2018) metų liepos 1 d. pristatomi į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą (Vilnius, Antakalnio g. 6), pažymint „Vydūno draugijai“. Apie vertinimui numatytų pristatyti magistrinių spektaklių, vaidmenų ar kitokių meno kūrinių peržiūras Vydūno draugija informuojama ne vėliau kaip savaitė iki peržiūros.

     Komisijos geriausiai įvertintų darbų autoriams bus skiriamos šios premijos:

Bakalauro darbo autoriui – 1000 Lt.;

Magistro darbo autoriui – 1000 JAV dolerių;

Mokslų daktaro disertacijos autoriui – 4000 Lt.