Leono Stepanausko sveikinimas Vydūno draugijos suvažiavimui

Aplankiau Leoną  Berlyne š.m. kovo 21 d.

Už poros mėnesių jam sukaks 99 metai.

Sveikata nesiskundžia. Bendrauti su juo

nepaprastai  įdomu. Viskas, apie ką jis kalbėjo,

 pilna išminties ir meilės Lietuvai.

Įrašiau jo neilgą, bet  labai prasmingą

palinkėjimą  vydūniečiams  (Prašom bakštelėti).

Atleiskite, Leonas  tyliai kalba,

bet vistiek paklausykite: tai labai svarbu ir labai įdomu

Tikrai viskas ilgam  liks Jūsų atmintyje

                                                           Viktoras