Archyvai pagal mėnesį: gegužės 2013

Pirmoji publikacija apie Vydūno atminimo įamžinimą

 

Gegužės 10 d. Vydūno pagerbimo iškilmėmis prasidėjo kasmet Detmolde (Vokietija) vykstančios Europos dienos. Tai buvo reikšmingas šventinių renginių akcentas. Detmoldo miesto, Lipės krašto evangelikų bažnyčios ir Vydūno draugijos rūpesčiu įamžintas Vydūno atminimas mieste, kuriame jis praleido paskutiniuosius savo gyvenimo metus.

Jau gegužės 11 dieną Lipės krašto laikraštyje „Lippische Landes-Zeitung“ buvo paskelbtas Janos Beckmann reportažas, kurį pateikiame vokiečių ir lietuvių kalba (vertė – Irena Tumavičiūtė).

 

 

Nuotraukos autorius – Bernhard Preuss. Joje – po atminimo lentos atidengimo Vydūno draugijos himnu pasirinktą Vydūno „Lietuvių giesmę“ giedantys (iš kairės) – Rima Palijanskaitė, vilniečiai Romanas ir Vacė Vasiliauskai, pianistė-muzikologė iš Berlyno Raminta Lampsatytė ir Jonas Burbulevičius. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment

Atminimo įamžinimo akimirkos ir šventinės kalbos

Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment

Vydūno idėjinis palikimas Europai

Vacys Bagdonavičius

 

 

     Didis Prūsijos lietuvis, Vokietijos reicho pilietis Vydūnas ( Wilhelmas Storostas, 1868–1953) savo saulėlydyje dar regėjo Antrojo pasaulinio karo į dvi skirtingas valstybes suskaldytos Vokietijos gyvenimą. Vienoje iš jų – Vokietijos Federacinėje Respublikoje – teko ir pačiam gyventi. Detmoldas buvo jo paskutinioji priebėga. Apie gyvenimą Vokietijos Demokratinėje Respublikoje taip pat pakankamai gerai žinojo, nes palaikė glaudžius ryšius su  keliolika jos  piliečiais tapusių artimų giminaičių ir bičiulių. Abiejų Vokietijos dalių susivienijimo jam nebeteko sulaukti, bet netrukus po to susivienijimo jo palaikai grįžo į gimtą šiandien laisvai Lietuvos Respublikai priklausančią žemę, kadaise buvusią vieningos Vokietijos dalimi. Šiandieninė Vokietija Vydūną irgi pagerbia kaip ištikimą ir nusipelnusį savo pilietį, siekusį, kad jo gyventoje valstybėje įsigalėtų aukšta žmoniškumo kultūra – kiekvieno žmogaus, kokiai tautai jis bepriklausytų , gerovės pagrindas ir dvasinio tobulėjimo galimybė. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment

Europos dienų Detmolde renginių programa

Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: , | Leave a comment

Vydūno atminimo įamžinimas Detmolde (Vokietija)

      Šiemet suėjo 145 metai nuo įžymaus mūsų mąstytojo, rašytojo ir kultūros veikėjo Tarptautinės rašytojų organizacijos PEN Club ir Lietuvių rašytojų draugijos garbės nario, Kauno universiteto garbės daktaro Vydūno gimimo ir 60 metų nuo jo mirties. Šias sukaktis pažymi ne tik Lietuva, bet ir Vokietija, su kuria buvo esmingai  susiję jo gyvenimas ir veikla. 1896–1913 m. jis studijavo Berlyno, Greifsvaldo, Halės ir Leipcigo universitetuose, Pirmojo pasaulinio karo metais dėstė lietuvių kalbą ir skaitė kursą apie lietuvių kultūrą prie Berlyno universiteto veikusiame Rytų seminare. Su savo vadovaujama Tilžės lietuvių giedotojų draugija jis įnešė nemažą indėlį ne tik į lietuviškosios diasporos Rytprūsiuose tautinio identiteto stiprinimą, bet ir viso krašto kultūrinio gyvenimo praturtinimą, vokiečių ir lietuvių kultūrinių ryšių plėtojimą ir stiprinimą,  santykių tarp abiejų tautų harmonizavimą. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment