Draugijos renginys 2012-01-12

Kviečiame į pirmąjį šiais metais susitikimą – pokalbį apie Vydūno gyvąją tikybą.

Renkamės sausio 12 d., ketvirtadienį, 18 val. draugijos patalpose (Basanavičiaus 29)


„Tikyba nėra nei mokslas, nei menas, nei dora. Bet viena tikyba tegali  suteikti  tikriausią galimumą  šviesesniam mokslui, galingesniam menui, tauresnei dorai. Nėra tam kitos priemonės.

Be tikybos žmoniškumo pradas neįgyja aukštesnės galios gyvenimui teikties.“

 

Sąmonė, p. 158