Archyvai pagal mėnesį: lapkričio 2011

Susitikimas su L. Stepanausku

Lapkričio 18 d. (penktadienį) 17 val. Draugijos būstinėje Basanavičiaus 29 kviečiame į mūsų susiėjimą – susitikimą su mūsų Draugijos Garbės nariu berlyniečiu Leonu Stepanausku pokalbiui apie jo naujas knygas bei apie Vydūno įamžinimo Vokietijoje galimybes. Yra tikimybė, kad susitikime dalyvaus Vokietijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Friedrich-Wilhelm Nehl.
Norėtųsi, kad aktyviai dalyvautume.

Draugijos vadovybės įgaliotas, pagarbiai,
Vacys Bagdonavičius
Skaityti toliau →
Žymos: | Leave a comment

M.K.Čiurlionis Vydūno akiratyje

Vydūno draugija ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus kviečia į vakarą

M.K.Čiurlionis Vydūno akiratyje.

Programoje –

solisto Danieliaus Sadausko atliekami nauji kompozitorės Jūratės Baltramiejūnaitės kūriniai M.K.Čiurlionio poezijos tekstais,

M.K.Čiurlionio ir Vydūno dainos,

muzikologo doc dr. Rimanto Astrausko ir

filosofo doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus pasisakymai

apie M.K.Čiurlionio santykį su liaudies dainomis bei vydūniškuosius M.K.Čiurlionio vertinimus.

Vakaras įvyks 2011 m. lapkričio 15 d. (antradienį) 17 val. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje (Vilniaus g.41). Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment

Vydūnas patsai apie savo amžių ir darbą

[Vydūno gyvenimas. Užrašyta jo paties apie 1920 – 1921 metus.]

Gimęs esu 1868 m. kovo mėn. 22 d. Jonaičiuose, Šilutės apskrity, netoli Žemaitijos ribos, augęs Pilkalnės apskrity. Tėvas buvo Berlyne mokslą gavęs pagonių misijai, bet, jo plaučiams pradėjus kraujuoti, neiškeliavęs. Išgijęs, jis kurį laiką kunigavo Žemaitijoj, bet Rusams lietuvius tuomet labai spaudžiant, grįžo Prūsų Lietuvon, kur dirbo misijos naudai lietuviuose ir mokytojavo. Tėvas man ir teikė pirmąjį mokslą. Anksti prasidėjo net graikų ir latynų kalbomis. Tolimesnįjį mokslą ėjau liaudies mokyklų mokytojams priruošti preparandijoj ir seminarijoj, ir kelis metus esu mokytojavęs ir sau studijavęs universituose: Greifswalde, Hallej, Leipzige ir, pagaliau, Berlyne. Iš pradžios čia vyriausieji dalykai buvo man fransų ir anglų kalbos, kurios man reikėjo mokytojaujant. Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Žymos: | Leave a comment