Panevėžio Vydūno klubas

Klubas įsikūrė 1987 m. gegužės mėn. Steigiamajame klubo susirinkime dalyvavo ir savo pasiūlymus pateikė filosofas Romualdas Ozolas. Klubui nuo jo įsteigimo vadovavo Bonifacas Ruželė – buvęs pedagogas, bibliofilas, aistringai pamėgęs filosofiją. Per dvejus metus klubas surengė 17 įvairių renginių. Tai susitikimai su žinomais filosofais J. Minkevičiumi, A. Šliogeriu, R. Grigu, B. Genzeliu, V. Bagdonavičiumi, A. Juozaičiu ir, suprantama, su klubo nariu ir panevėžiečių pamiltu R. Ozolu. Buvo aptartos šešios knygos: J. Minkevičiaus „Žmogaus pasaulis ir egzistencinis mąstymas“ bei „Daiktas ir menas“, V. Bagdonavičiaus „Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai“, R. Ozolo „Pasakojimai apie filosofus ir filosofiją“ ir kt. Du arba tris renginius per metus klubas surengdavo visuomenei. Jie turėjo didelį pasisekimą: renginiai buvo gausiai lankomi, salės būdavo perpildytos. Kiti renginiai būdavo uždari, juose dalyvaudavo tik klubo nariai.

Klubas, vadindamasis didžiojo lietuvių mąstytojo ir žymaus visuomenės veikėjo vardu, įsipareigojo bent vieną renginį per metus skirti Vydūnui. 1987 m. rugpjūčio mėnesį Vacys Bagdonavičius papasakojo apie Vydūno gyvenimą, kūrybą ir jo vaidmenį dvasiniame tautos gyvenime. Pažymint Vydūno gimimo 120-ąsias metines, 1988 m. kovo 26 d. buvo organizuotas didelis renginys su menine dalimi, paroda. Šio renginio metu pranešimą padarė dr. V. Bagdonavičius.

Klubas kaupia medžiagą apie Vydūną ir žmonių, pažinojusių jį, prisiminimus. Klubo narys Laimutis Pšitulskis nutapė Vydūno portretą, kuris ir šiuo metu puošia klubo būstinę.

Po pakilios veiklos Sąjūdžio ir pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės metais, klubo veikla kurį laiką buvo prigesusi, tačiau apie 2000-uosius metus, susiformavus pastoviam narių branduoliui (apie 15 žmonių), klubas pradėjo veikti sistemingai, pagal kiekvienais metais susidaromą darbo planą, renkantis kartą per mėnesį G. Petkevičaitės-Bitės namuose (Šv. Zitos g.) Panevėžyje. 2006-aisiais metais klubas oficialiai buvo įregistruotas Juridinių asmenų registre su sąskaita banke. Pagal įstatus, klubas yra asocijuotas Lietuvos Vydūno draugijos narys. Įregistravus klubą, jo vadovu tapo ir iki šiol jam vadovauja Zenius Jonas Jurgelaitis.

Pagrindinės klubo veiklos kryptys – Vydūno filosofinio, literatūrinio bei kultūrinio palikimo studijavimas, jo reikšmės nūdienai aptarimas, taip pat gilinimasis į filosofinį, kultūrinį, istorinį tautos palikimą, skaitytų leidinių šiomis temomis aptarimas, dalyvavimas kasmetinėse Vydūno draugijos stovyklose Bitėnuose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *