Vydūno draugijos premijos nuostatai

VYDŪNO DRAUGIJA

____________________________________________________________________________________________________

Asociacija „Vydūno draugija“, Verkių g. 5ª-11, LT-08218 Vilnius, tel.: +37065668205, el. p. vydunodraugija@gmail.com. Sąsk. Banko sąsk. nr. Nr. LT 733500010015922336, bankas Paysera. Banko kodas 35000

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191768181

 

  1. Premija įsteigta 2023 m. Steigėjas – Vydūno draugija. Teikiama kasmet. Premiją sudaro: diplomas, atminimo dovana ir piniginis prizas.
  2. Premiją mecenuoja Eglė Burkšaitytė ir Tomas Stanikas.
  3. Premija teikiama už reikšmingus 2 pastarųjų metų mokslo, meno darbus, kultūrinę veiklą, kuria įamžinamas filosofo, literatūros klasiko, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo Vydūno atminimas, vykdoma jo idėjų mokslinė, kūrybinė, kultūrinė sklaida.
  4. Esminis darbų vertinimo kriterijus – mokslinė, meninė, kultūrinė vertė, vydūnistikos darbų tęstinumas.
  5. Kandidatūras premijai gauti Vydūno draugijai iki einamųjų metų gruodžio 31 d. gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Siūlant kandidatą pateikiama rekomendacija ir 2 paskutinių metų kandidato darbų sąrašas.
  6. Vydūno draugijos valdybos kasmet sudaroma ir draugijos valdybos pirmininko patvirtinama vienuolikos žmonių vertinimo komisija iš premijos mecenatų, Vydūno draugijos narių, kviestinių atstovų iš Lietuvos mokslo, studijų, kultūros ir meno institucijų.
  7. Susirinkus komisijai, išrenkamas komisijos pirmininkas, sekretorius, balsų skaičiavimui paskiriami du asmenys. Apsvarsčius kandidatūras, išdalinami balsavimo biuleteniai su visų kandidatų pavardėmis ir skelbiamas slaptas balsavimas. Premijos laureatas išrenkamas visų komisijos narių balsų dauguma (50 proc. +1 balsas). Jei suskaičiavus balsus paaiškėja, kad nė vienas kandidatas nesurinko balsų daugumos, skelbiamas antras balsavimo turas, kurio metu balsuojama už daugiausiai balsų surinkusius kandidatus.
  8. Komisijos nariai turi teisę siūlyti premijos kandidatus, bet patys negali kandidatuoti.
  9. Premija įteikiama minint Vydūno gimtadienį (kovo 22 d.).
  10. Šiuos nuostatus bei jų pakeitimus svarsto ir tvirtina Vydūno draugijos valdyba.