DĖL PARODOS RENGIMO LIETUVOS NACIONALINĖJE MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE

Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriui

PRAŠYMAS

2022-10-14

DĖL PARODOS RENGIMO LIETUVOS NACIONALINĖJE MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Parodos pavadinimas „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“
Numatomas parodos laikas (pažymėti, jei laikas yra griežtai apibrėžtas ir netinka alternatyvos) 2023.01.02-2023.12.31 (parodos eksponavimo ir jos atidarymo laikas gali būti derinami)
Organizatorius

Atsakingo asmens kontaktai

(adresas, telefonas, el. paštas)

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka,

Direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė.

Tel. 8 441 56 040

El. p. milda.jasinskaite@pagegiusvb.lt

Parodos partneriai
Parodos rėmėjai
Trumpas parodos aprašymas Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai priklausanti žurnalistės, redaktorės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų paroda „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“, papildyta autorės parengtais etiketažais, atspindi Vydūno gyvenimo ir veiklos kelią, jo puoselėtas bei skleistas idėjas.

Žurnalistė, fotomenininkė Lilija Valatkienė, apkeliavusi Vydūno gimtąsias ir laikinos prieglaudos, kūrybos bei darbo vietas, po kruopelytę rinko išbarstytą istorinį palikimą, aktualizuodama mūsų didžiojo filosofo ir mąstytojo Vydūno svarbą, jo literatūrinio palikimo unikalumą, kuriame labai ryškiai atsispindi ir kasdienybės trapumas. Vydūno požiūris į tautos kultūros reikšmę yra aktualus Lietuvai šiandien, atsakant į globaliojo pasaulio iššūkius.

Parodą „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ sudaro dokumentinių fotografijų ciklai, atskleidžiantys mąstytojo, filosofo, dramaturgo veiklos ir jo nelengvą gyvenimo kelią iš Mažosios Lietuvos per Tilžę į Vokietiją bei dokumentuoja Vydūno sugrįžimą atgal į Mažąją Lietuvą, į Bitėnų kapinaites.

Šį kelią Vydūno pėdsakais nukeliavusi L. Valatkienė parodoje demonstruoja ir savo foto refleksiją. Šie darbai sukurti naudojant autorinę techniką. Nukeldama žiūrovus į Tilžę, Detmoldą (Vokietija), Kintus, Bitėnus, autorė parodos lankytojams suteikia ir unikalią progą susitikti su žmonėmis, kurių lūpose Vydūno mokymai gyvena iki šiol, kasdien, pabrėždama tų žmonių suformuotas vertybines nuostatas.

Pateikiami priedai:

1. Nuoroda į menininko/ų darbus

2. Surengtų parodų sąrašas

3. Biografija

Nuorodos į informacijos šaltinius apie Lilijos Valatkienės kūrybos darbų parodas:

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=269814

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000175408/parodos-saga-apie-lietuva-autoriai-nori-paskatinti-politikus-kviesti-emigrantus-grizti-atgal

http://www.lzs.lt/lt/naujienos/zurnalistu_namuose/zurnalistu_namuose_-_koleges_lilijos_valatkienes_paroda_karsta_kede.html

Lilija Valatkienė –žurnalistė, redaktorė, fotomenininkė. 1980 m. baigė žurnalistikos specialybę Vilniaus universitete. 1990 m. stažavosi Fredrikstad (Norvegija) institute, atliko fotografo praktiką dienraštyje „VG“ (Verdens Gang, – Oslas, Norvegija). 1989-2009 m. – laikraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistė, žurnalų „Stilius“ (leidžiamas nuo 1997 m.) ir „Stilius PLIUS“ (leidžiamas nuo 2002 m.) įkūrėja bei vyriausioji redaktorė. Dabar L. Valatkienė dirba Lietuvos dailininkų sąjungos viešųjų ryšių atstove ir laikraščio „Dailėraštis“ redaktore, iliustruoja knygas bei aktyviai dalyvauja parodose. Surengė daugiau negu 20 personalinių foto ir mišria technika atliktų kūrinių parodų, dalyvavo kolektyvinėse parodose, konkursuose, tarptautinėse meno bienalėse, kvadrienalėse, teminėse ekspozicijose, skirtose Lietuvos valstybingumui paminėti. Jos kūrinių yra įsigiję Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Škotijos, Prancūzijos, Šveicarijos, JAV ir Australijos privatūs kolekcininkai. Lietuvos bibliotekose skaitė edukacines paskaitas apie Mažąją Lietuvą, apie garsųjį LDK politiką, diplomatą ir kompozitorių M.K. Oginskį. 2015 m. L. Valatkienei suteiktas Lietuvos Meno kūrėjo statusas.

Planuojamos parodos darbų pavyzdžiai, vizualizacijos Fotografijos pridėtos prie laiško kaip priedas.
Preliminarus parodos atidarymo scenarijus
  • Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorės įžanginis žodis;
  • Pagėgių savivaldybės mero sveikinimo žodis;
  • Vydūno draugijos atstovo žodis;
  • Parodą pristato jos autorė Lilija Valatkienė ir kultūrologas Vytautas Jonas Juška;
  • Muzikinė programa.
Įvardinkite numatomus (jei yra) su paroda susijusius renginius, filmų peržiūras, paskaitas ar kitas veiklas, kurias planuotumėte rengti parodos veikimo laikotarpiu Parodos atidarymo renginys.
Įvardinkite, kodėl savo parodai renkatės Nacionalinės bibliotekos erdves 2023-ieji – jubiliejiniai šviesuolio, rašytojo, filosofo, dramaturgo, chorvedžio, švietėjo, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) metai: vasario 20 d. bus minimos 70-osios Vydūno mirties, o kovo 22 d. – jo 155-osios gimimo metinės. Šių sukakčių proga, svarbu aktualizuoti Vydūno palikimo svarbą ir atskleisti jį kuo platesnei visuomenės daliai. Todėl prioritetas teiktinas šios iškilios parodos eksponavimui ir pristatymui šalies bibliotekininkystės centre – Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
Parodos eksponavimo techniniai aspektai: parodos eksponavimo būdai, transportavimas, kita naudinga informacija Paroda paruošta eksponavimui kabinant. Paveikslų nugarėlėse yra įmontuotos virvelės pakabinimui. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka pasirūpintų parodos transportavimu (į eksponavimo vietą ir iš jos).

Parodą „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ sudarančių darbų dydžiai: 80×53 cm., 50×40 cm. ir mažesnio formato.

Paroda susideda iš šių eksponatų:

Eil.

Nr.

Eksponato pavadinimas Kiekis Būklė Pastabos
Parodos anotacija 1 Gera Įrėminta, įstiklinta.
Fotografijos ant drobės:
„Birutė ir Kazimieras Žemguliai iš Bitėnų“ 1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Danutė Ilgevičienė – Bitėnų kapinaičių prižiūrėtoja apie Vydūną žino beveik viską“ 1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„200 litų banknotas. Vydūnas“ 1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Giesmė Nemunui“ 1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Jautriausioji styga“ 1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Nuo Rambyno kalno“ 1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Prof. Vaclovas Bagdonavičius visą gyvenimą paskyrė Vydūno idėjų puoselėjimui“ 1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Senojo Prūsų Lietuvos

žemėlapio fragmentas“

1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Spindulys esmi begalinės šviesos“ 1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„150 žingsnių“ 1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Vilniaus vydūniečiai susitinka rašytojų sąjungoje (pirmas iš kairės prof. Vytautas Landsbergis)“ 1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Vydūno draugijos giedotoja Virginija Milkeraitytė“ 1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Vydūno draugijos vėliavnešys, giedotojas Vytautas Abraitis“ 1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
Fotografijos ant medinių lentelių:
„Fragmentas iš Audronės Vorevičienės paveikslo „Atvirutė Karalienei Luizei“. Bitėnų paveikslų sodas 2007 m.“

Lilijos Valatkienės nuotrauka.

1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Karalienės Luizės tiltas šiandien

2018 m.“.

Lilijos Valatkienės nuotrauka.

1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Karalienės Luizės tiltas. Dailininkas Arvydas Pakalka 2015 m.“.

Lilijos Valatkienės nuotrauka.

1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Karalienės Luizės tiltu žmonės traukia į jomarką“.

Vokietijos federalinio archyvo nuotrauka.

1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Prezidentas Antanas Smetona ir Vydūnas moterų dailininkių parodoje Kaune 1930 m.“

Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotrauka.

1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Skulptorius Stasys Žirgulis sukūrė biustą Vydūnui. Pastatytas Kaune 2018 m. kovo 22 d. Karo muziejaus sodelyje.“. Lilijos Valatkienės nuotrauka. 1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Šiame name Tilžėje 1933-1944 m. gyveno Vydūnas“.

Ramutės Vaitkuvienės nuotrauka.

1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Ši Vydūno skulptūra bus pastatyta Klaipėdoje. Autoriai: Arūnas Sakalauskas, Boris Krilov ir Oles Sydoruk“.

Lilijos Valatkienės nuotrauka.

Ramutės Vaitkuvienės nuotrauka.

1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Uostas prie Karalienės Luizės tilto per Nemuną Vydūno laikais“ 1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Vydūnas savo darbo kabinete Tilžėje 1934 m.“ 1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Vydūnas su Tilžės lietuvių draugijos giedotojų choru. 1933 m.“.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotrauka.

1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Vydūnas Švėkšnoje. 1935 m.“.

Kintų muziejaus archyvo nuotrauka.

1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
„Vydūno drama „Probočių šešėliai“ parašyta Tilžėje 1908 m.“.

Kintų muziejaus archyvo nuotrauka.

1 Gera Neįrėminta, neįstiklinta.
Blokai (fotografijos ant drobių + aprašai)
1 blokas (horizontalus) – „Vydūno gimimo vieta“ 1 Gera Neįrėmintas, neįstiklintas.

1 paveikslas. 1 aprašas:

A4 formato, laminuotas.

2 blokas (vertikalus) – „Vydūnas Kintuose“ 1 Gera Neįrėmintas, neįstiklintas.

1 paveikslas. 1 aprašas:

A4 formato, laminuotas.

3 blokas (vertikalus) – „Vydūno arfa“ 1 Gera Neįrėmintas, neįstiklintas.

1 paveikslas. 2 aprašai:

A4 formato, laminuoti.

4 blokas (vertikalus) – „Tilto istorija“ 1 Gera Neįrėmintas, neįstiklintas.

1 paveikslas. 2 aprašai:

A4 formato, laminuoti.

5 blokas (horizontalus) – „Tilžė 1“ 1 Gera Neįrėmintas, neįstiklintas.

1 paveikslas. 1 aprašas:

A4 formato, laminuotas.

6 blokas (horizontalus) – „Tilžė 2“ 1 Gera Neįrėmintas, neįstiklintas.

1 paveikslas. 1 aprašas:

A4 formato, laminuotas.

7 blokas (vertikalus) – „Detmolde 1“ 1 Gera Neįrėmintas, neįstiklintas.

1 paveikslas. 1 aprašas:

A4 formato, laminuotas.

8 blokas (vertikalus) – „Detmolde 2“ 1 Gera Neįrėmintas, neįstiklintas.

1 paveikslas.

1 aprašas: A4 formato, laminuotas.

9 blokas (horizontalus) – „Perlaidojimas“ 1 Gera Neįrėmintas, neįstiklintas.

1 paveikslas.

1 aprašas: A4 formato, laminuotas.

Iš viso – 36 (trisdešimt šeši) eksponatai.

Parodos poreikiai

Parodos erdvė Pagrindinės parodų erdvės: III a. parodų salė

Va. atrijus

Kilnojamų parodų erdvės:

III a. atrijus (laiptai, lentynos, erdvė prie vitražo).

Pažinimo erdvė

Reikalingi baldai, jų išdėstymas Kėdės kiekis Pasirinkite elementą.

Stalai kiekis Pasirinkite elementą.

Nuorodų stoveliai kiekis Pasirinkite elementą.

Atitvarai kiekis Pasirinkite elementą.

Tribūna kiekis Pasirinkite elementą.

Molbertai kiekis Pasirinkite elementą.

Ekspoziciniai baldai kiekis Pasirinkite elementą.

Reikalinga techninė įranga Kompiuteris kiekis Pasirinkite elementą.

Projektoriai III a. parodų salėje kiekis Pasirinkite elementą

Garso įranga Mikrofonai 2 (parodos atidarymo renginio metu)
Rėminimas 50x70cm juodi rėmai kiekis Pasirinkite elementą.

50x70cm sidabriniai rėmai kiekis Pasirinkite elementą.

60x80cm juodi rėmai kiekis Pasirinkite elementą.

60x80cm sidabriniai rėmai kiekis Pasirinkite elementą.

100x70cm juodi rėmai kiekis Pasirinkite elementą.

100x70cm sidabriniai rėmai kiekis Pasirinkite elementą.

Svarbi informacija Ne vėliau kaip 1 mėnuo iki patvirtintos parodos atidarymo datos organizatorius privalo pateikti parodos anotaciją, tekstinę ir vaizdinę medžiagą plakatui, kvietimui ir kitai sklaidai internete. Jeigu informacinė medžiaga yra užsienio kalba, organizatorius turi pasirūpinti vertimu į lietuvių kalbą.

.

Kitos pastabos/klausimai Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.

Vardas, pavardė, data: Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, 2022-10-14

*Perskaičiau, susipažinau ir įsipareigoju laikytis Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje organizuojamų renginių, tiesioginių transliacijų ir parodų rengimo bei viešinimo tvarkos aprašo, patvirtinto generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. B-28 „Dėl Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje organizuojamų renginių, tiesioginių transliacijų ir parodų rengimo bei viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Priedas Nr. 1

III aukšto parodų salė

V aukšto atrijus

Ekspoziciniai baldai