Vydūniečių Kalėdinis susitikimas su prof. V. Landsbergiu