Vacio Bagdonavičiaus 80-mečiui skirtas renginys

2021 m. rugsėjo 2 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įvykos renginys „Naujoji vydūnistika“, skirtas Vaclovo Bagdonavičiaus 80-mečiui.


Renginyje dalyvavo Vydūno kūrybos rinkinio „APIE TIKĖJIMĄ“ sudarytoja Rima Palijanskaitė, filosofas Tadas Snuviškis, mitologas, religijotyrininkas Dainius Razauskas, leidinio „Sphairos: kultūros ir medijų studijos“, skirto Vydūnui, sudarytojai kultūrologė Rita Repšienė ir filosofas Naglis Kardelis. Vydūno giesmes ir dainas atliko Aušra Liutkutė ir Eglė Burkšaitytė. Vydūno tekstus skaitė Rita Juodelienė. Renginį vedė Vydūno draugijos pirmininkė dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė.
2021 m. rugsėjo 2 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įvykos renginys „Naujoji vydūnistika“, skirtas Vaclovo Bagdonavičiaus 80-mečiui.

.