Magistrantei įteikta Vydūno fondo premija

Šių metų birželio 22 d. Klaipėdos universiteto Mažojoje salėje iškilmingai buvo įteikti diplomai 2016-ųjų metų KU Humahitarinio fakulteto absolventams. Šių iškilmių metu buvo įteikta Vydūno fondo premija 2015-ųjų metų Literatūrologijos magistrantūros studijų programos absolventei Editai Tičkutei už magistro darbą tema Vydūno (Vilhelmo Storosto) laiškai Jurgiui Šauliui (1904-1929) ir Vilhelmui Fakenhanui (1946-1952): tobulos kalbos paieškos.

Editos Tičkutės darbas įvertintas labai gerai. Kaip apibūdina darbo vadovė profesorė dr. Roma Bončkutė, darbas gavo tokį aukštą įvertinimą už naujumą ir gebėjimą kritiškai vertinti literatūrinę medžiagą bei kultūros ir istorijos faktus. Šis magistrantės darbas parodo, kaip Vydūnas visą gyvenimą tobulino lietuvių kalbos žinias, konsultuodamasis su to meto kalbininkais aptarė daugelį lietuvių kalbos klausimų: fonetikos, morfologijos, leksikos, kirčiavimo.

Kodėl buvo pasirinkta tokia tema? Kodėl Vydūnas? Kodėl laiškai? Kaip teigia pati darbo autorė, nagrinėti Vydūno laiškus paskatino prof. dr. R. Bončkutė, tuo metu dirbusi su laiškais, esančiais Klaipėdos universiteto Kazio Pemkaus fonde. Kadangi Edita mėgsta kruopštų darbą, be to, visada viliojo galimybė prisiliesti prie naujų, neištirtų dalykų, ji su entuziazmu ėmėsi tyrinėti laiškus. Taip atsirado bakalauro darbas tema Vydūno laiškai Klaipėdos universiteto bibliotekos Kazio Pemkaus fonde, apdovanotas Vydūno draugijos premija.

Magisranto darbas – savotiška bakalauro darbo tąsa  – neapsiribojo Vydūno laiškais, esančiais KU bibliotekos fonde. Magistrantė dėkinga savo darbo vadovei prof. dr. R. Bončkutei už pagalbą, palaikymą, padrąsinimą. Savo ruožtu, profesorė Editos asmenyje mato perspektyvią epistoliarikos tyrinėtoją.

Ką atrado pati Edita, rašydama šį darbą? Kaip teigia magistrantė, tyrinėdama Vydūno laiškus ji turėjo galimybę susipažinti su iki tol mažai pažįstama epistolografijos teorija ir praktika bei  per ją pažinti unikalią asmenybę Vydūną, žmogų, kūrėją, visiškai atsidavusį savo įsitikinimams, savo tautai ir jos žmonėms. Laiškai leido pastebėti,  kad Vydūnas  kalbą ir dvasinį tobulėjimą laiko neatsiejamais dalykais.

Šiuo metu Edita Tičkutė yra vaiko priežiūros atosogose ir su savo vyru augina metukų neturintį sūnelį Dominyką.

 

 

 

Sigutė Augutienė

Klaipėdos Vydūno klubas

tel. +37060304310