Archyvai pagal mėnesį: sausio 2014

Naujoji vydūniana

 

 KNYGOS

 

Vacys Bagdonavičius.   Vydūnas. Trumpa biografija

 

Vacys Bagdonavičius.   Spindulys esmi begalinės šviesos

 

Skaisčiu tikėjimu, galingu veikimu.  Vydūno draugijai – 25

 

Rima Palijanskaitė. Amžinųjų jūrų varpai: vydūniškosios mistikos link. 

http://eia.libis.lt/show.php?item=amzinuju_juru_varpai

 


 

 STRAIPSNIAI

 

 

 

Vacys Bagdonavičius

Apie Vydūną – anglų kalba (MLEŽ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacys Bagdonavičius.   Vydūnas apie būtiškąją žmogaus sąmonės šviesėjimo prasmę

 

Vacys Bagdonavičius.  Vydūnas ir antikinė filosofija

 

Vacys Bagdonavičius.  Vyduno idėjinis palikimas Europai

 

Vacys Bagdonavičius. Geneologinės Vydūno ištakos

 

Vacys Bagdonavičius.  Vydūnas ir Kristijonas Donelaitis

 

Vacys Bagdonavičius.   Senoji lietuvių religija ir krikščionybė Vydūno žvilgiu

 

Vacys Bagdonavičius.  Skaityti toliau →

Kategorijos: Be kategorijos | Leave a comment